fbpx

Drone Field Base – Európában egyedülálló fejlesztés

Írta: GÉPmax-2024/II. lapszám cikke - 2024 március 31.

A permeteződrónok megjelenése az utóbbi évtized legnagyobb jelentőségű agrárinnovációi közé tartozik. Eredményes alkalmazásuk a hazai agrárium fejlődésének kulcsa lehet a közeljövőben.

A permeteződrón repülés közben dolgozik, ennek fényében minden perc és másodperc, amit nem a levegőben tölt, az teljesítményveszteség. Annak érdekében, hogy ezt a veszteséget minimalizálni tudjuk, a digitálisan szabályozott keverő- és tankolóplatform szupergyors permetlé-előkészítést és -adagolást tesz lehetővé, pontosan, biztonságosan és környezetkímélően! A keverő felváltja a régi, mérhetően lassabb, pontatlanabb, és rengeteg kockázatot rejtő „kannázós”, „IBC-s” módszert. Ez a fejlesztés 4 év üzemi teszt tapasztalatai után került végleges formájában a piacra, biztosítva ezzel a stabil, kiszámítható, hibamentes munkavégzést.

Drone Field Base
A Drone Field Base egyszerre egy professzionális keverőgép, drónirányitó központ, egyben időjárási mérőállomás és digitális adatgyűjtő platform

A növényvédelmi drónok legfeljebb ugyanannyi permetszerrel dolgoznak, mint a hagyományos permetezők – a legfőbb különbség a víz mennyiségében rejtőzik, ezért a hatásos növényvédelemhez elengedhetetlen a reprodukálható pontosság és a biztonságos munkavégzés. Ha csak egy deciliteres eltérés is van a víz és a növényvédő szer aránya között, az már nagyban befolyásolja a kívánt eredményt.

Egy felhasználótól sem várhatjuk el, hogy szemmértékkel be tudja keverni a hatásos permetlevet. Ezt a terhet le kell venni a kiszolgáló személyzet válláról!

Drone Field Base
Az alapkonfiguráció átlagban 70–110 hektár kezelésére biztosít zökkenőmentes, villámgyors ellátást, vízutánpótlás nélkül

MINÉL KEVESEBB NEM A LEVEGŐBEN TÖLTÖTT IDŐ

A bekeverési folyamat cseppmentes, deciliter-pontosságú, a homogenizálás folyamatos. A permetlé-előkészítés, -kiadagolás, -tisztítás biztonságos és rendkívül gyors. A rendszer – a digitális gazdálkodás szellemében – a teljes földi kiszolgálás összes vonatkozó adatát, az inputkijuttatás összes meghatározó paraméterét naplózza, és igény szerint azonnal hálózatba, felhőbe tölti. Emellett a nagyobb sűrűségű tápanyagok, széles skálán eltérő konzisztenciájú és kémiai adottságú vegyszerek permetezéshez megfelelő állagát folyamatosan biztosítja. A 300 literes keverőtartállyal és 600 literes víztartállyal a 900 liter permetlé-kapacitású alapkonfiguráció átlagban 70–110 hektár kezelésére biztosít zökkenőmentes, villámgyors ellátást, vízutánpótlás nélkül. Minden DFB-egység automatikus öntisztító funkcióval és a drónkezelő vagy a repülésfigyelő személy számára kialakított biztonsági toronnyal van ellátva, mind a drónnal való vizuális kontakt, mind a vezérlési jelerősség feljavítása céljából. A torony kialakítása megfelel a kívánt munkaergonómiának, ami tovább növeli a munka hatékonyságát.

Drone Field Base
Az alapkonfiguráció átlagban 70–110 hektár kezelésére biztosít zökkenőmentes, villámgyors ellátást, vízutánpótlás nélkül

A drónos permetezés eredményessége, üzemgazdasági mutatói a ténylegesen levegőben töltött percek, órák és műszakok, valamint az adott idő alatt kiváló minőségben kezelt terület méretének a függvénye, amit csak rendszerszemlélettel lehet hatékonyan megvalósítani. A drón ugyanis önmagában csak egy „repülő permetezőkeret”, ezért van szükség egy erre kialakított ökoszisztémára.

Mivel a drónos növényvédelem során koncentrált permetszerekkel dolgozik, a kiszolgáló személyzet a növényvédő szerrel történő érintkezését csökkenteni kell! A keverő a peszticidadagoló segítségével érintkezésmentesen, precízen be tudja juttatni az anyagot a permetlé-előkészítő rendszerbe. A drónba egy pisztolycsövön keresztül tankolható a már bekevert homogén permetlé, ezáltal a növényvédő szerrel szembeni kitettség mértékét jelentősen csökkenthetjük, miközben a munkavégzés sebessége és pontossága számottevően javul. Az automata mosási funkcióinak köszönhetően alaposan, részletesen végzi a folyadékkörök tisztítását, az éppen szükséges vízmennyiséggel, amit ezután kármentesítő tartályba enged le, és aminek a használatára felhívja a kezelő figyelmét.

Drone Field Base
A megvalósításhoz a FARMGÉP adta a technikai tapasztalatokat, az ISM Technology pedig a kutatásokból származó eredményeket

A DRÓNOS VÉDEKEZÉSÉ A JÖVŐ

A drónok felhasználására irányuló igényt Magyarországon több tényező fokozza. Hazánkban jelentős a lefolyástalan vagy elöntésnek kitett területek aránya, ezáltal az ország 52%-án okoz gondot a belvíz, változó mértékben és gyakorisággal. További probléma, hogy a nem belvizes, de vízzel közel telített talajállapot esetén, például heves esőzések után a földi eszközzel elvégzett növényvédelmi munkák tovább növelik a talaj tömörödését, így a talaj fizikai állapotromlását, csökkentve a vízbefogadó képességét.

Drone Field Base
A drónok használatát gyorssá, pontossá és biztonságossá teszi a pilóták és a gazdák szempontjából is

A precíziós növénytermesztés utóbbi évtizedben való előretörését számos technológiai újítás segítette elő. Ezek a lehetőségek (pl. a pontos helymeghatározás, az előre programozható kijuttatási lehetőségek, az automatizált légi adatgyűjtés) mára a gazdálkodási gyakorlat részévé tudtak válni. Ezzel párhuzamosan a pilóta nélküli légi eszközök (UAV, drón) tápanyag és növényvédő szer kijuttatására való felhasználásának a fejlesztése is megindult, ennek köszönhetően ma már több tízezer ilyen eszköz teljesít szolgálatot világszerte.

Mindezek miatt szükség volt egy olyan megoldásra, amely a drónok használatát gyorssá, pontossá és biztonságossá teszi a pilóták és a gazdák szempontjából is. Ennek a megvalósításához a FARMGÉP adta a technikai tapasztalatokat, az ISM Technology pedig a kutatásokból származó tapasztalatokat és eredményeket. Így jött létre a Drone Field Base, amely egyszerre egy professzionális keverőgép, drónirányító központ, egyben időjárási mérőállomás és digitális adatgyűjtő platform.

Drone Field Base
A permeteződrónok és a DFB elterjedésével országszerte jelentős lokális és regionális információgyűjtésre nyílik lehetőség

Az agráriumban egyre gyakrabban alkalmaznak intelligens eszközöket, szenzorokat. Ennek köszönhetően bővül a felhasználható adatok mennyisége. A széles körben begyűjtött adatokat felhasználva válhatnak a mezőgazdasági munkafolyamatok adatalapúvá, továbbá adatok által irányítottá.

A 4. ipari forradalom meghatározó eszközrendszere a Big Data és a mesterséges intelligencia. Ezek fő célja az adatok feldolgozása, elemzése, rejtett összefüggések feltárása, mintázatok és trendek észlelése. Ezeknek az infrastrukturális innovációknak köszönhetően új megoldási irányzatok válnak elérhetővé.

ADATGYŰJTÉS ÉS AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A jövő agráriumában fontos a minél tágabb spektrumú adatgyűjtés és az adatok feldolgozása. A napjainkban alkalmazott permeteződrónok is széles körben képesek az adatgyűjtésre, mégis fontos előnyt jelenthet a korábbi adatkör jelentős bővítése. Erre Európában egyedülálló fejlesztésként alkalmas rendszer a Drone Field Base.

A digitális keverőrendszer új perspektívát nyújt mind a szántóföldi adatgyűjtés, mind a feldolgozás terén. A kiterjesztett adatgyűjtés kitér a tábla körülményeire, a vegyszer típusára és mennyiségére, a permetszer adagolására, hogy hol és mennyi fogyott, időjárási adatokra, a drónok hatékonyságára és útvonalára. A permeteződrónok és a DFB elterjedésével országszerte jelentős lokális és regionális információgyűjtésre nyílik lehetőség. Ennek alapján új következtetések vonhatók le, úttörő megoldások gyakorlatiasíthatók, specifikusan az adott helyzetre és lokációra szabva.

A Drone Field Base képes a drónt típustól függetlenül IoT-hálózatba csatlakoztatni, környezetében internetet szolgáltatni. A DFB azt a célt is szolgálja, hogy a drónok többek legyenek puszta eszközöknél, integrált résztvevői legyenek a mezőgazdasági ökoszisztémának. Biztosítani képes a közvetlen kapcsolatot olyan szereplőkkel is, mint a hatóság és a gazdálkodók. A szoftver adatbázisa hozzákapcsolható más, független adatbázis-struktúrákhoz, ezáltal felgyorsítható, segíthető a más szervezetekkel való együttműködés, például: Légügyi hatóság, Nébih, ELSA stb.

MŰSZAKI, TECHNOLÓGIAI JELLEMZŐK

A digitálisan szabályozott permetszerkeverő és dróntankoló platform kiszolgálja a nagy koncentrációjú oldatok előállítása során támasztott igényeket, gyors, pontos és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

A DFB komplexitásához szükséges webes rendszert kifejlesztve lehetséges a felhőalapú IoT-eszközök monitorozása. Ez az alábbi funkciókat tartalmazza:

Hozzáférés bárhonnan: a felhőalapú számítástechnika lehetővé teszi az IoT-eszközök monitorozását és kezelését bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről, bárhonnan.

Skálázhatóság: a felhőalapú rendszerek könnyen skálázhatók, azaz könnyen alkalmazkodnak az eszközök számának növekedéséhez.

Adattárolás és -elemzés: A felhő segítségével az IoT-eszközök által generált adatok központilag tárolhatók. Ennek köszönhetően lehetségessé válik azok könnyű hozzáférhetősége és elemzése. Ez a funkció egyaránt fontos a teljesítmény optimalizálása, a hibakeresés és a döntéshozatal szempontjából is.

Biztonság: A felhőalapú rendszerek továbbá lehetőséget nyújtanak a magas szintű biztonsági intézkedések alkalmazására. Az IoT-eszközökkel összegyűjtött érzékeny adatok titkosíthatók és védhetők. A felhőszolgáltatók által nyújtott biztonsági funkciók ilyen módon képesek csökkenteni a biztonsági kockázatokat.

Frissítések és karbantartás: A felhővel ezen túlmenően lehetővé válik a távoli szoftverfrissítés és karbantartás. Ez merőben leegyszerűsíti a rendszer frissítését, javítását és új funkciók hozzáadását az eszközök fizikai elérése nélkül.

Adatvesztés elleni védelem: Az IoT-eszközök által generált adatok értékes információkat tartalmaznak. A folyamatos biztonsági mentés segít megelőzni az adatvesztést különféle katasztrófák, technikai hibák vagy egyéb rendellenességek esetén. Így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy az adatok mindig zavartalanul rendelkezésre állnak.

Drone Field Base
A digitálisan szabályozott permetszerkeverő és dróntankoló platform kiszolgálja a nagy koncentrációjú oldatok előállítása során támasztott igényeket

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

Az eszközök monitorozása és kezelése, a felhőbe történő feltöltés csökkentheti a szükséges infrastrukturális – és karbantartási költségeket. A felhőalapú megoldások gyakran lehetővé teszik a fizikai infrastruktúra helyett az alkalmazások rugalmasabb bérlését, ami költséghatékonyabb lehet.

A DFB egy multifunkcionális eszköz: keverőgép, irányítóközpont, digitális adatgyűjtő, meteorológiai állomás egyben. A permetlé-előkészítő platformja minősített, vegyszereknek ellenálló anyagokból épül fel. Magas koncentrációjú oldatok kezelésére képes, garantálja a munkafolyamatok biztonságos környezetét és feltételeit. A rendszer lehetővé teszi a szükséges permetlémennyiség pontos kalkulációját, a keverési folyamatok gyorssá és pontossá válnak. A drónos permetezés sikere idő és minőségi munkavégzés függvénye.