Tengelykormányzás a gyakorlatban

Az elektronika térhódításaAz elmúlt években a nehéz pótkocsik függesztésének meghatározó módja egyre inkább a gömbfejes csatlakoztatás lett. A rendszer előnye a felső, vonóhorgos függesztéssel szemben a nagyobb, akár max. 4 tonnás függőleges terhelés és a kedvezőbb vonópont. A vonóhorgos függesztéshez képest a szinte teljesen játékmentes vonógömbös megoldás kopása kisebb, mint a vonóhorgos függesztésé. Az erőgép gyors cseréjének lehetővé tételéhez szabványosították a fő- és a kormányzó gömbfejek méreteit. Az ISO/FDIS 26402 szabvány alapján a vonógömb 80, a két kormányzásban résztvevő gömbfej 50 mm átmérőjű. A 80-as és 50-es gömbök egy szintben helyezkednek el, a közöttük levő távolság 250 mm. A termékek nagy részénél az első és hátsó tengely kényszerkormányzása az alapfelszereltség része. A csatlakoztatás terén a legegyszerűbb az impulzusok közvetítését szolgáló, kormányzott tengelyenként egy-egy hidraulikus henger kapcsolása az 50-es vonógömbökhöz. A kormányzáshoz szükséges olajmennyiséget a traktor biztosítja. Amint a pótkocsi manométerei megfelelő olajnyomást jeleznek, egy csap zárásával a kormányzási rendszer függetlenné válik az erőgéptől. Ha a traktor ív mentén halad, akkor olaj áramlik be vagy ki a hengerekből. Az olaj vezetékeken keresztül jut el a tengelyek munkahengereihez, és elállítja azokat. A kanyar ívétől függően megváltozik a dugattyúnyomás, miáltal a pótkocsi kerekei a traktor irányának megfelelő szögben befordulnak. A közvetlenül az erőgéphez csatlakoztatott hidraulikus henger legnagyobb hátránya az, hogy erősen korlátozódhat a vontató lehetséges bekormányzási szöge, ami lényegében ellentétes hatást jelent a pótkocsi tengelykormányzás céljával, azaz a minél kisebb fordulókör elérésével. A járművek fordulékonyságá-nak megőrzése érdekében a gyártók a szabványosított hidraulikus kormányzás mellett más kényszerkormányzási lehetőségeket is kínálnak. Napjainkban az elektronikus rendszerek térhódítása jellemző, de néhány gyártó a ma még kedvezőbb árú hidraulikus megoldások továbbfejlesztését részesíti előnyben. Az elektronikus változatoknál a vételár — a fejlesztési költségek mellett — jelentősen függ a TÜV tanúsító és minőség-ellenőrző intézet általi engedélyezéstől is. Az aktuális helyzetről, problémákról és alkalmazási területekről néhány gyártó termékeinek példáján keresztül nyújtunk rövid áttekintést.

 

Scharmüller: karcsú hidraulika

A Scharmüller május óta kínálja új, hidraulikus kényszerkormányzási rendszerét. A függesztés K80-as vonófejjel és a kormányzást végző két 50-es vonógömbbel történik, így egy személy is el tudja végezni az erőgép cseréjét. A vonószerkezet kiegészítő vonógömbjeihez csatlakoznak a kormányrudak, amelyek az irányváltoztatáskor ható erőket továbbítják a kereszttartó rúdra, amelyhez csuklósan csatlakoznak a hátrafelé irányuló hidraulikus hengerek. Ezek segítségével megy végbe a pótkocsi tengelyének kormányzását végző erő hidraulikus átvitele. A Scharmüller közlése szerint a bekormányzási szög 60° — hagyományos rendszereknél a határ kb. 35° körül alakul. Távvezérlés révén lehetőség van a rendszer menet közbeni, utólagos állítására is, így a kerekek mindig jó nyomon haladnak. A gyártó szerint az új kormányzás jóvoltából (a kormányzási mozdulatok gyorsabb közvetítéséből kifolyólag) a gumihevederes traktorok is befoghatók vontatási feladatokra. A rendszer az összes gyártó minden járműtípusához használható, a max. 60 km/h sebességig engedélyezett kormányzás még vontatott talajművelő gépeknél is alkalmazható.

Kotte: össztengelykormányzás

A Kotte mind hidraulikus, mind elektrohidraulikuskényszerkormányzási rendszert is kínál Garant-hígtrágyaszállító tartálykocsijához. Az alapfelszereltségben hidraulikus változat esetében a munkahengerek közvetlenül a traktorra csatlakoznak. A csatlakoztatás nem a szabványos vonófejekkel, hanem saját függesztés-sel történik. A kormányzó tengelyek csatlakozópontjai a fő vonófej síkja alatt találhatóak. Ez a Kotte szerint kisebb fordulóköröket eredményez.A henger vonószemét szorítókapcson keresztül egy csapszeggel kell a traktorhoz erősíteni. A henger stabilizálása (a vonógömbös függesztéssel ellentétben) nem csak alulról, hanem felülről és alulról egyaránt történik, és a rögzítőkapocs veszi át az oldalirányú erőhatásokat. A nagy erőhatások vagy mechanikai terhelés következtében a vonófej megsérülhet, a rögzítőcsap viszont a Kotte szerint nagyobb terhelést is kibír.Mivel a henger függesztési pontja a vonógömbnél alacsonyabban helyezkedik el, ezért a bekormányzási szög meghaladja a 60°-ot. A közvetlenül a traktorra csatlakoztatott hengerek célja a felesleges kopás és körülményes szerkezeti megoldások kiküszöbölése volt. A Kröger gyártmányú “Agroliner” háromtengelyes pótkocsi szintén a Kotte hidraulikus kormányzási rendszerét alkalmazza.A Kotte MultiSteeringSystem (MSS) névre keresztelt hidraulikus kormányrendszere a 2007-es Agritechnikán ezüstérmet nyert. Az MSS segítségével mindegyik, így a középső tengely is kormányozható. A szabványos vonógömbös csatlakozópontok által közvetített kormányzó mozgást tolórudak veszik át. A rudakat egy keresztkar köti össze, erre helyezték a kerék befordulási szögét meghatározó potenciométert. A gyártó azért döntött a két kormányrudas szerkezet mellett, mert így a jármű esetleges kilengése nem befolyásolja a pótkocsi kormányzását. A potenciométer által kiszámított értékek alapján megállapításra kerülő kiszámított névleges értéket a rendszer összeveti a kormánytengely tényleges bekormányzási szögével. Amennyiben a névleges és tényleges értékek eltérnek egymástól, úgy sor kerül a kormányhenger megfelelő mértékű hidraulikus vezérlésére. A többi hengerrel együtt közel 17.000 _ plusz költséget jelentő konstrukció előnyét a Kotte a kormányzási lehetőségek spektrumának kibővülésében látja. Itt említhető az oldalazó össz-kerékkormányzás, amelynél a kerekek egymástól eltolt nyomvonalon haladnak. Lejtős területeken az elektronikus rendszer képes a csúszást ellenkormányzással korrigálni. Az új rendszer további előnye, hogy a pótkocsi képes a traktor nyomvonalán haladni. Szabadon választható, hogy a három tengely közül melyik kövesse pontosan a traktornyomot — a választáskor meghatározó tényező az, hogy minél nagyobb a traktor hátsó és a pótkocsi traktornyomot követő tengelye közötti távolság, annál stabilabb a pótkocsi mozgása. A főleg hígtrágya-kijuttató kocsikat gyártó cég a rendszer növény- és talajkímélő mivoltával, illetve a kisebb abroncskopással érvel az elektronikus kormányzási technológia mellett.

Zunhammer: most elektronikával

A Zunhammer tartálykocsik tavaly óta rendelhetőek elektronikus kormányszög-meghatározással. Eddig a bekormányzási szög megállapítása a traktoron rögzített bowden-huzallal történt. A gyártó a jövőben más úton kíván járni. A huzal megfeszítésével működésbe jön egy hidraulikus szelep, amely a kormányzási szögnek megfelelő olajmennyiséget a kormányzott tengely munkahengeréhez áramoltatja. A bowdenhuzal éppolyan jól funkcionál, mint az elektronikus változatnál, de a rendszer karbantartása és beállítása több odafigyelést igényel. A Zunhammer szerint az elektronikus kormányzás értéke összhangban van a közel 700 _ felárral. Nincs szükség speciális függesztőmodulra, a vontató gyorsan cserélhető. Ez különösen közös géppark esetében lehet döntő tényező.A traktoron rögzített rövid tolórúd a kormánymozgásnak megfelelő irányban fordítja el a pótkocsi tengelyén elhelyezett potenciométert, a rendszer az elektromos ellenállás megváltozása révén számítja ki a pótkocsi kerekeinél szükséges bekormányzási szöget. A kormányhenger irányítása hidraulikus úton történik. Az elülső és hátulsó tengely bekormányzási szöge közötti eltérés az új rendszerrel jobban kiegyenlíthető, így kisebb terhelés éri a traktort. Ezen túlmenően a Zunhammer továbbra is alapfelszereltségként kínálja a hidraulikus kormányzást, amelynél (a normától eltérően) a munkahenger csatlakozópontjai a vonógömbnél lentebb helyezkednek el, így a bekormányzási szög a lehető legnagyobb marad.

Fliegl: kormányzás giroszkóppal

Egyedülálló a Fliegl, “ForCon” elnevezésű elektronikus tengelykormányzása. Míg a korábbi modell vonófején még bemarások voltak, addig az új rendszer a vontatást végző géphez való mindennemű mechanikus illesztés nélkül dolgozik. A technikusok a fejlesztések során a légi közlekedés és az autógyártás területéről is merítettek ötleteket. A rendszer egyik központi eleme a traktoron elhelyezett pörgettyű vagy giroszkóp, amelyet egy kábel köt össze a pótkocsival. A szögsebesség megállapításához a pörgettyű percenként 50.000 fordulatot tesz meg. A számítás alapja a pörgettyű tengelyének stabilitása. Ha a vontató jármű kanyarodik, a rendszer a forgási tengely segítségével méri meg a szögsebesség változását, majd a kerekek szükséges elfordulásának mértékét a menetsebesség figyelembevételével határozza meg, és ez alapján történik a kormányzott tengely hidraulikus munkahengerének vezérlése is. A giroszkóp a traktoron bárhol elhelyezhető, egyedül a vízszintes állásra kell figyelni — a rendszer a számítások során a horizontálistól való eltéréseket is figyelembe veszi. A fontos paramétereket gyárilag beállítják, így nincs szükség utólagos kalibrálásra vagy programozásra. A tolatáskor egy másik, a pótkocsin elhelyezett giroszkóp dolgozik. A Fliegl közlése szerint a ForCon segítségével még lejtmenetben is a nyomon lehet tartani a gépet, illetve éles kanyarokban minimalizálható az abroncskopás. Mivel nem kell a rendszert az erőgéphez igazítani, ezért a vontató cseréje gyorsan elvégezhető. A kijelző az aktuális üzemállapotról ad felvilágosítást (pl. menetirány, kormányzott kerekek elfordulási iránya) és a szenzorok kalibrálására szolgál. A Fliegl kínálatában továbbra is szerepel a hidraulikus kormányzási rendszer.

Strautmann: a 700 eurós elektronikus vezérlés

A következő idényben a Strautmann tridem pótkocsijai is beszerezhetőek elektrohidraulikus tengelykormányzással. A Strautmann-elect-ronic-steering (SES)-System egy, a traktor 50-es vonógömbjéhez illesztett rúdhoz csatlakozó elektronikus forgásszög-érzékelővel dolgozik, így nincs szükség extra beállításokra az erőgépen. A gyártó szerint az SES főleg a szűk helyen végzendő manőverezéskor mutatja meg a tisztán hidraulikus rendszerekkel szembeni fölényét. A rendszer meghibásodásakor egy integrált biztonsági kapcsoló mechanikus hátsótengely-kormányzásra váltja a pótkocsi irányítását; ezt a nem hajtott tengely teszi lehetővé. Egy hidraulikus szelep nyitását követően a rendszer nyomásmentes lesz, és a kormányzás szabadon működhet. A rendszer közúton is nagyobb biztonságot garantál: a kormányzási szög automatikusan igazodik a menetsebességhez. Ez annyit jelent, hogy nagy sebességnél a kormányzási szög csökken, ami megakadályozza a pótkocsi kilengését. Az SES rendszer előreláthatólag 2010 őszétől a Giga-Vitesse-CFS sorozat gépei számára is elérhető lesz. A továbbra is a kínálatban szereplő hidraulikus kormányzással szemben az elektronikus változatért 700 Euro felárat kell fizetni.

Okszerű választás

Új háromtengelyes pótkocsi vásárlásakor érdemes a felhasználási területnek megfelelően kiválasztani a kormányzás vezérlését végző rendszert. A hátsótengely-kormányzás választása elsősorban olyan helyzetekben lehet ésszerű döntés, ahol nincs szükség nagy sebességekre és a talajnyomás mellékes szempont (pl. az építkezéseken használt billenőteknős kocsiknál). A hidraulikus kormányzás hosszú ideig standardnak számított, de ezt napjainkban az elektrohidraulikus rendszerek egyre inkább a háttérbe szorítják. Az alacsonyabb beszerzési ár, valamint a környezeti hatásokkal (szennyeződés, nedvesség) szembeni ellenállóság miatt a hidraulikus kormányzás a letolóko-csik és billenőplatós kocsik esetében még mindig számításba jöhet. Hátránya az általában kis bekormányzási szög. Ha növényállományban történő hígtrágya-kijuttatásról van szó, akkor nem kerülhető meg az elektrohidraulikus rendszer. Aki gyakran cserélgeti a pótkocsit húzó erőgépet, az szintén jól jár az elektrohidraulikus megoldásokkal. Ezek könnyebben hozzáilleszthetőek a különböző traktorokhoz, a pótkocsi csatlakoztatását pedig egy ember is könnyűszerrel megoldja. Amennyiben a traktor és a pótkocsi szabványos függesztőmo-dulokkal rendelkezik, akkor (a minél tökéletesebb kihasználtság érdekében) gazdaságon vagy üzemen kívüli gépek is munkára foghatóak. A jövő az elektrohidraulikus kormányzásé, amint azt a két változat közötti árkülönbség folyamatos zsugorodása is bizonyítja.A német dlz-Agrarmagazin cikke alapján[m3 id="megjelent-gm" ev="2010" ho="11" honev="novemberi"]>

 

 
Fliegl

Összes rovatunk