fbpx

Mezőgazdaságimérleg-konstrukciók és hazai kínálatuk

Írta: GÉPmax-2023/V. lapszám cikke - 2023 október 16.

A mezőgazdasági termelésben mind a növénytermesztési, mind az állattenyésztési ágazatban a pontos tömegmérés a termelési folyamat elengedhetetlen része. A mezőgazdasági anyagok, termények, termékek pontos tömegének kezelése, a gazdaságon belüli nyomon követése, a termeléshez felhasznált inputanyagok pontos technológiai felhasználása, valamint a gazdálkodásra és a szállításra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében különböző konstrukciójú mérlegek használata szükséges.

A precíziós gazdálkodásra való áttérés pedig szükségessé teszi a termelési folyamatokban a folyamatos tömegmérési lehetőségek alkalmazását is. Az ilyen irányú igények kielégítésére számos hazai gyártó rendezkedett be. A hazai gyártók a mezőgazdasági üzemek részére a hídmérlegek és kerék-, illetve tengelyterhelés-mérő berendezések széles választéka mellett a növénytermesztés és állattartás teljes technológiájához szükséges, különböző konstrukciójú elektromos PC-hez csatlakoztatható mérlegeket és mérlegrendszereket gyártanak, ezzel kiváltva a korábbi – egyébként pontos és biztonságosan működő – mechanikus berendezéseket.

A mezőgazdasági üzembe a termőterületen megtermelt és beszállított terményt a további felhasználás céljából be kell léptetni, és mérlegelni kell. A szemes terményeket azonban minőségi paraméterek szerint is át kell venni. Ezért a mai mezőgazdasági telepeken a mérlegház a telep portájához van telepítve. Ezek a mérlegházak azonban már a minőségi átvételhez szükséges hitelesített mérőeszközökkel, többek között digitális labormérlegekkel is fel vannak szerelve, és rendelkeznek USB- vagy RS 232 csatlakozási lehetőséggel, így az adatok a labor vagy az üzem egyéb PC-jén tovább kezelhetők. A mintavételezés sem manuálisan, hanem távvezérelt robotkarokkal történik.

ELEKTROMOS HÍDMÉRLEGEK

A mintavételezés után a tömegmérést elektromos hídmérlegeken lehet elvégezni. Az elektromos hídmérlegek (1. kép) geometriai kialakítása illeszkedik a szállítóeszközök geometriai méreteihez.

hídmérleg
1. kép. A hídmérlegek geometriai méretei és méréshatára illeszkedik a szállítóeszközök paramétereihez

A szélességi méretek 3–5 m közöttiek, a hosszúsági méretek 6-tól 22 m-ig terjedhetnek, akár hosszirányú telepítésében is. A méréshatár 15 tonnától 60 tonnáig terjedhet, a kalibrálás pedig 5-10-20 kg lehet. A hídmérlegek felépítése lehet a talajfelszínnel megegyező vagy kiemelt mérőfelületű, felhajtós, sekély- vagy mélyaknás kivitellel. A konstrukciójukat tekintve a mérő- vagy teherhordó felület kialakítása vasbeton- vagy acélszerkezet lehet. A vasbeton szerkezetű teherhordó felület előre elkészített keretben, zsaluzással és vasbetonszereléssel kerül kialakításra. Az acélszerkezetű hídmérlegek elemei hegesztett keretszerkezetek, melyek előregyártott modulokból épülnek fel. A nedvesség és korrózió elleni védelmet pedig a többrétegű festés biztosítja. Az elektromos hídmérlegek mérőfelülete az elektrotenzometrikus mérőcsapokon támaszkodik. A szerkezet ezért nem tartalmaz mozgó elemet, vagyis nincs kitéve a mechanizmus mozgásból adódó dinamikus igénybevételnek. A beépített mérőcellák vagy mérőcsapok önbeálló terhelésfelvevő felülettel, elfordulás, nedvesség és korrózió elleni védelemmel vannak ellátva, illetve beépítve.

Az elektrotenzometrikus mérőcsapok vagy mérőcellák jelei mérőerősítőn keresztül a legegyszerűbb változatnál a digitális kijelzőre jutnak, és manuálisan leolvashatók, egyes változatoknál pedig USB- vagy RS 232 csatlakoztatással PC-re vihetők, a további feldolgozásra. A hídmérleggyártók azonban a hídmérlegeikhez szoftveres, komplett – a telepek ügyviteli rendszeréhez kapcsolódó – beléptető- és kezelőrendszereket fejlesztettek ki, és ajánlanak a felhasználók részére. Ezek a komplett portai rendszerek vagy egyes elemeik a mezőgazdasági üzemekben is használhatók. A beléptetőrendszerek az elektromos hídmérlegekhez kapcsolódó kijelzőműszerből, kezelőfelületből, másodkijelzőből, csatlakozó PC-ből, a helyi igényeknek megfelelően kialakított szoftverből, adatbázis-tárolóból, nyomtatóból állnak. A forgalom irányítására különböző kiegészítőkkel, sorompókkal, jelzőlámpákkal, megfigyelőkamerákkal, kártyaolvasóval és azonosítókártyákkal is elláthatók. A kiegészítők vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztathatók a PC-hez (1. ábra).

Hídmérleg és Pótkocsimérleg
Balra hídmérlegekhez komplett portai rendszerek kapcsolhatók, Jobbra a pótkocsi szerkezetébe épített tömegmérő vázlata

Az elektronikus rendszerek alkalmazásával a különböző termények pontosan nyomon követhetők a mezőgazdasági üzemekben. Ezen túlmenően nagyban megkönnyítik az elszámolásokat és a jogszabályi előírások betartását.

A szállítóeszközök teherbírására, a vontatható összgördülőtömegre és a megengedett tengelyterhelésekre vonatkozó szabályok miatt és a teherbírás maximális kihasználása érdekében ezeket a paramétereket hídmérlegeken kell beállítani (2. kép).

terhelésbeállítás
2. kép. A szállítóeszközök terhelésbeállítása hídmérlegen

A hídmérlegeken történő mérlegelés azonban az üzemen belüli anyagmozgatáskor, szállításkor is fontos szerepet tölt be.

TENGELY- VAGY KERÉKTERHELÉSMÉRŐ BERENDEZÉSEK

A mezőgazdasági termelésben azonban sok esetben nincs lehetőség beépített hídmérlegeken történő mérlegelésre. Ebben az esetben használhatók a különböző tengely- vagy kerékterhelés-mérő berendezések. A kerékterhelés-mérő eszközök – talpmérlegeknek, papucsoknak is nevezi a szakzsargon – nagy teherbírásúak, nagy, akár 10 t méréshatárúak, hordozhatók, és a mezőgazdasági termőterületen telepíthetők. A telepíthető talpmérlegek legtöbb típusa hitelesíttethető az arra kijelölt szervezetekkel. Az újabb fejlesztésű talpmérlegekhez hordozható mérőbőrönd csatlakoztatható, vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal (3. kép).

Talpmérleg mérőbőrönddel
3. kép. Talpmérleg mérőbőrönddel

Egyes pótkocsi-, illetve futóműgyártó cégek, mint pl. a FLIEGL vagy a BPW hazai gyára, a traktoros pótkocsik szerkezetébe építhető, elektrotenzometrikus mérőcsapokra alapozott mérőrendszert fejlesztettek ki. A mérőrendszer a vonórúd-terheléses pótkocsik tengely- és vonórúdterhelését is tudja mérni. A bonyolultabb rendszer 6 vagy 8 elektrotenzometrikus mérőcellából vagy mérőcsapból, dőlésérzékelőből, mérőerősítőből, fedélzeti számítógépből áll. A mérőrendszer ISOBUS-adatátvitellel csatlakozik az üzemeltető traktor termináljához.

A szállítóeszközök terhelése, illetve tömegadatai a rakodógépek által felrakott anyag mennyiségének, tömegének ismeretében is beállíthatók. A rakodógépek kanálmérlegei a rakodógépek hidraulikus rendszerébe építhetők be. A hidraulikus rendszerbe épített elektromos nyomásadók jelei vezetékes kapcsolat útján, mérőerősítőn keresztül jutnak a gépkezelő fülkéjében elhelyezett kijelzőkhöz (4. kép).

Rakodógép kanálmérleg
kép. Rakodógép-kanálmérleg beépítési vázlata

A tenzometrikus nyomásadók – tulajdonságaiknak megfelelően – nem érzékenyek a hidraulikaolaj melegedésére. Ez azt jelenti, hogy tartós üzemben is pontos és biztonságos mérést produkálnak. A kanálmérlegek egyes rakodógépgyártóknál már opciós tételként, gyári kivitelben is rendelkezésre állnak.

MUNKAGÉPBE INTEGRÁLT MÉRLEGRENDSZEREK

A növénytermesztés területén a tápanyag-visszapótlás a szilárd és folyékony műtrágyák esetében a jelenlegi drasztikusan magas műtrágyaárak mellett különös hangsúlyt kaphat. A mai korszerű röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek funkcionális szerkezeti részei, szórószerkezeti adagolómechanizmusa magas műszaki színvonalat képvisel, kedvező munkaminőségi mutatókkal, és ezek nagy biztonsággal üzemeltethetők. Ezen túlmenően a kijuttatott hatóanyag mennyiségének optimalizálására a röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek vázszerkezetébe – az előzőekben említett – elektrotenzometrikus nyúlásjelző bélyegekkel ellátott mérőcsapokat, mérőcellák felhasználásával kialakított mérlegeket építenek be (5. kép).

Műtrágyaszórómérleg
5. kép. Műtrágyaszórók elektrotenzometrikus mérőcelláinak beépítése

A nyúlásjelző bélyegek jelei mérőerősítőn keresztül jutnak a műtrágyaszóró adatgyűjtőjébe, ahonnan ISOBUS-adatátvitellel az üzemeltető traktor termináljába, kezelőfelületére érkeznek. A kialakított szoftver segítségével történik a röpítőtárcsás műtrágyaszóró távvezérlése. A tömegmérő rendszerekkel, vagyis az alkalmazott elektromos, digitális jelátvivő mérlegekkel elvégezhető a különböző műtrágyaféleségekre történő kalibrálás, leforgatás. A digitális technológia alkalmazása lehetővé teszi a differenciált táblatérkép szerinti kijuttatást, vagyis a precíziós technológia alkalmazását. A szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott számos munkagépben – betakarítógépekben, arató-cséplő gépekben, szecskázókban – már a munkafolyamat közben is mérik az átmenő anyag tömegét, ez a módszer szolgál az automatikus terhelésszabályozásra, de akár a hozamtérképezésre is.

Az állattenyésztésben, a tehenészetekben ma már az állatállomány nagyságától és termelési szintjétől függetlenül, általánosan elterjedt a TMR etetési technológia. A TMR etetési technológia takarmánykeverő-kiosztó kocsikkal valósítható meg. A kiadagolható takarmány pedig több, gyakran 8–10, akár 15 összetevőből tevődik össze, és nagyon sokféle, a termelési szintnek, az egyes termelési csoportoknak megfelelő receptúra szerint állítható össze. A takarmánykeverék pontos beállítása a takarmánykeverő-kiosztó kocsiknál is tömegméréssel történik. A takarmánykeverő-kiosztó kocsikban is – az előzőekben ismertetett – elektromos, digitális jelfeldolgozású mérlegrendszert alkalmaznak. A keverő-kiosztó kocsi feltöltése közben a kocsi mérlegrendszere méri a feltöltött összetevő mennyiségét, és a beprogramozott receptúra szerinti mennyiség, tömeg elérésekor jelzést ad a gépkezelőnek, illetve látja az érintőképernyős kezelőfelületen, illetve monitoron, és beállíthatja a kívánt adagot (6. kép). A kiadagolás is a program szerint beállított folyómétertömeggel történik.

Kiosztókocsi tömegmérő
6. kép. Vontatott keverő-kiosztó tömegmérőjének kezelőfelülete, kijelzője

Az állattartás területén használatos állatmérlegek szintén az előzőekhez hasonló elektromos mérlegek. Ezek a mérlegek korrózióálló anyagból készülnek, vagy korrózióvédelemmel ellátott acélszerkezetek, melyek kialakításánál különösen nagy gondot fordítanak a tisztíthatóságra és a nedvesség elleni védelemre. Készülhetnek telepített és hordozható változatban is.

A mezőgazdasági üzemek tárolótelepein használatos zsákolómérlegek többféle változatban készülhetnek. A zsákolómérlegek kialakítása lehet állványra épített, és függ az adagolás módjától, mely lehet csigás, szalagos, gravitációs vagy celláskerekes. A mobil kialakítású mérleg villanymotor-meghajtású járószerkezetre és acél vázkeretre van építve. A felszedést és szállítás csigás elemek végzik. A mérlegrendszer által lemérendő mennyiség természetesen szoftver segítségével a terminálon – az előzőekhez hasonlóan – beállítható (7. kép).

Zsákoló
7. kép. Mérleggel és csigás felszedővel szerelt zsákoló

Az ismertetett tömegmérő berendezések, hídmérlegek számos típusválasztékban és több hazai gyártó – Pécsi Mérlegstúdió Kft. (Pécs), Mérlegüzem Wagner Kft. (Baja), Metrisoft Mérleggyártó Kft. (Hódmezővásárhely), Metrinwest Kft. (Szombathely), Homér Mérleg Kft. (Keszthely) stb. – kínálatában jelen vannak a mérőpiacon. A legtöbb gyártó – a hídmérlegei mellett – a teljes mezőgazdasági termelési folyamatban alkalmazható tömegmérő eszközöket, mérlegeket is kínál a felhasználóknak.

Dr. Kelemen Zsolt műszaki szakértő