Ezért döntő jelentőségű aratás előtt a karbantartás!

Írta: Szerkesztőség - 2021 május 17.

Aratás

E mezőgazdasági munka kezdésének ideje általában Péter, Pál napjához közel esik. Ez természetesen nem fix időpont, hisz nagyon sok függ az időjárás alakulásától és a gabonák fejlődési állapotától, de a megelőző karbantartás nagyon fontos. Az aratás a megérett szálasgabona, búza, árpa és más növények levágásának és betakarításának a műveletsora. Sorrendjét az úgynevezett Gabona ABC szerint végezzük, ami azt jelenti, hogy betűrendben érnek be a gabonaféléink. Aratás megkezdése előtt fontos ellenőrizni az érettségi állapotot, mert a szemnek roppannia kell. A betakarítás legfőbb gépe az arató-cséplőgép, közismert néven: kombájn.  Mivel ez egy nagyon összetett gép, bemutatását kezdjük az elején!

 

karbantartás aratás

 

Vágóasztal

A vágószerkezet szerves része az asztalnak. Itt fontos a kaszaujjak és a pengék közötti hézag beállítása, szükség esetén kaszaujj- és pengecsere. A pengéket acél szegecsekkel rögzítjük a kaszasínre, vagy modernebb kaszáknál ez ricnis csavarral van megoldva. A levágott gabona továbbítását a motolla segíti: itt az ujjak (kettős rugók) ellenőrzése fontos, kopás vagy törés esetén cserélni kell. A motollát követi a csiga: itt a csapágyazás rendszeres zsírzása nélkülözhetetlen. A vágóasztalokon lánc- és ékszíjhajtások is találhatóak: ezek kopását is ellenőrizni, szükség esetén cserélni kell.

 

Ferdefelhordó

Itt is találhatóak ékszíjas és lánchajtások, ezeket az előzőek szerint kell karbantartani, itt a legfőbb kopóelemek a lécek és a lánc. Ezek továbbítják a levágott gabonát.

 

karbantartás aratás

 

Cséplőszerkezet

Legfőbb kopóelemei a verőlécek, a dobkosár, a rosták, valamint a szalmaládák. Ezeket szemrevételezéssel ellenőrizzük, szükség esetén cseréljük!

 

Motor

Itt fontos az olajcsere, az üzemanyagszűrő és levegőszűrő cseréje a megadott periódusonként. A levegőszűrőt napi szinten ki kell fúvatni, mivel nagyon magas a porkoncentráció aratás közben.

 

Menethajtás

Ez általában úgynevezett variátor szíjjal történik. Ennek működési elve, hogy a szíjtárcsa befogadó képességét állítva változtatjuk a tárcsaátmérőt. Másik megoldás a hidromotor-hajtás, úgynevezett LINDE hajtás. Itt fontos a szivattyú megfelelő működése, valamint a kellő mennyiségű olaj megléte.

Összegezve: sok forgó-morgó alkatrész található, amik csapágyon futnak, ezeknek a rendszeres zsírzása nélkülözhetetlen. Érdemes szezon megkezdése előtt – amelyik zárt csapágynál tehetjük – „zsírba tenni”.

 

karbantartás aratás

 

További információ: https://www.habi.hu/