fbpx

Nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsik konstrukciói, hazai kínálata

Írta: GÉPmax-2023/IV. lapszám cikke - 2023 július 28.

A TMR etetési, illetve takarmányozási technológiában, az etetési stratégiában, receptekben egyaránt szerepelnek a silókukorica- és cirkos keverékeiből készült szilázsok mellett a gyepekből, fűfélékből, takarmánykeverékekből és teljes növényként betakarított kalászosokból készített szilázsok/szenázsok.

Aratás, szállítás

Az említett szilázs és szenázskészítés alapanyagát képező kultúrák betakarítása szecskázógépekkel, a hazai gyakorlatban nagy teljesítményű magajáró gépekkel, a silókukorica cirkos keverékeinél egy, szálastakarmányoknál kettő, míg a kalászos gabonáknál – az érettségi fenofázistól függően – egy és két menetben történhet. A nagy teljesítményű szecskázók kiszolgálására – a szállítási körfolyamat megszervezésében – a nálunk hagyományosan alkalmazott billenőszekrényes traktoros és ma már háttérbeszoruló pótkocsis tehergépkocsis szerelvények mellett egyre nagyobb volumenben alkalmazzák a nagy raktérfogatú traktoros szecskaszállító pótkocsikat (1. kép).

Krone TX 560D
1. kép Nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsi

Ezt a szállítási technológiát a vontató-, illetve üzemeltető traktorokra és pótkocsikra megengedett 40, vagy 50 km/h közúti szállítási sebességtartomány is támogatja, amellett, hogy a legtöbb univerzális traktor üzemeltetése során külön választható a szállítási üzemmód.

Alváz és futómű

A nagy raktérfogatú szecskaszállító traktoros pótkocsik alapváltozatai nagy raktérfogatú kocsiszekrénnyel épített, különböző láncos vagy letolólapos lehordószerkezettel vannak kialakítva, esetenként hátul bontóhengerekkel szerelve. A szálasanyagok rendről történő kétmenetes technológiában való alkalmazásához pedig rendfelszedő, rotoros anyagtovábbító-szeletelő berendezéssel, adapterrel vannak felszerelve. A rendfelszedő, szeletelő adapterek a szecskázókkal hosszabb paralel üzemeltetéskor kiiktathatók, gyorsan, rövid idő alatt leszerelhetők.

A nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsik – konstrukciójukat tekintve – az egyes fődarabok tekintetében nagy hasonlóságot mutatnak. A nagy teljesítményű magajáró szecskázókat kiszolgáló, nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsik alvázát alacsonynyomású gumiabroncsokkal felszerelt tandem, ikertengelyes, tridemtengelyes, ritkábban quatró, négytengelyes futóművek támasztják alá. A beépített futóművek a tandem változatoknál rugózatlan tandem himbás kivitelű, míg a bonyolultabb változatok esetében rugózott és kormányzott konstrukciók. A legtöbbször alkalmazott futómű ABW vagy BPW beszállítói kivitel.

Fliegl ASW ürít
Tandem tengelyes futóművel szerelt, nagy raktérfogatú, letolófalas pótkocsi falközi silóba ürítés közben

A futóművek által alátámasztott alvázak hordozzák a terményt. A felépítmények teherviselő szerkezetek, ezért nagy szilárdságú, akár S 335, vagy S 355 acélból készülnek, különleges hegesztési technológiával. Az alvázak emellett a funkcionális szerkezeti részek láncos lehordó- vagy letolólapos szerkezetek, a bontóhengerek tartóinak bázisfelületéül szolgálnak. Ezért többnyire „U”, vagy „C” profilból hidegen hengerelt, négyszög alakú keretszerkezetek.

Vonórúd, felépítmény, lehordószerkezet

Az alváz mellső részéhez csatlakozik a toroid furatú, merev vonószemmel ellátott vonórúd. A vonórúd legegyszerűbb csatlakoztatása hegesztéssel van megoldva, az újabb változatoknál a csatlakoztatás csuklós kialakítású. A csuklós vonórúd-csatlakoztatás lehetővé teszi a dinamikus igénybevétel csökkentését, különböző laprugós vagy hidropneumatikus rugózási megoldások alkalmazására. Egyes rendfelszedővel és szeletelővel szerelt konstrukciónál a vonórúd és az alváz közé épített munkahenger segítségével a rendfelszedő és szeletelő szállítási helyzetben kiemelhető.

Krone
3. kép A vonórúddal szállítási helyzetben kiemelhető rendfelszedő, szeletelő, anyagtovábbító berendezés (fotó: https://mykrone.green/)

(Megjegyzés: a Claas Cargos típusok gyártását 2023-tőla FLIEGL GmbH veszi át.) A pótkocsik alvázához csavarkötéssel kapcsolódnak a lemezből kialakított kocsiszekrény-felépítmény hossz- és kereszttartói. A kocsiszekrény, illetve a felépítmény úgy van kialakítva, hogy – figyelembe véve a laza szecskázott anyag alacsony térfogattömegét – teljes feltöltés esetén a pótkocsi névleges teherbírása kihasználható legyen.

Claas Cargos
4. kép Nagy raktérfogatú kocsiszekrény a bontóhengerekkel ürítés közben (fotó: https://www.claas.hu/)

A mellső falak drótháló borításúak vagy rácsszerkezetű kialakításúak. Az oldalfalak hátsó tartóiba vannak csapágyazva a bontóhengerek. Ide csatlakozik a hidraulikus munkahengerrel nyitható-zárható hátsóajtó. A letolólapos konstrukciók hidraulikusan nyitható hátsó fala helyett különböző szervestrágyaszóró, vetőgépfeltöltő, vagy csigás átrakóadapter szerelhető, vagyis a technológiai alkalmasság a szecskaszállításon és silótöltésen túl jelentősen bővíthető. A nagytérfogatú szecskaszállító pótkocsik lehordószerkezetének, illetve a letolólapok töltés közbeni működtetésével a felrakott anyag jelentősen tömöríthető, vagyis a pótkocsi hasznos teherbírása jobban kihasználható. A letolólapos, nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsik nincsenek felszerelve rendfelszedő és szeletelőberendezéssel, így a kétmenetes szilázs/szenázs készítési technológiában csak a magajáró szecskázók kiszolgálására használhatók szecskaszállításban.

Fliegl ASW Gigant
5. kép Nagy raktérfogatú letolólapos pótkocsi feltöltése magajáró szecskázóval (fotó: https://fliegl.hu/)

A láncos, kaparóléces, lehordószerkezetes pótkocsik mellső kereszttartóihoz csuklósan csatlakoznak a szállítási helyzetben kiemelhető rendfelszedővel és szeletelővel szerelt anyagtovábbító berendezések. A mai szeletelős rendfelszedő szecskaszállító pótkocsikon szinte kivétel nélkül tolt rendszerű konstrukciókat alkalmaznak. A rendfelszedő berendezések a renden lévő takarmányt a rendszerint négy sorban elhelyezett, vezérelt pályán mozgó rugós ujjakkal emelik fel a talajról, és terelik az anyagtovábbító szerkezethez. A nagy szilárdságú rugóacélból készült rugósujjak többnyire a hengerpalást alkotóján elhelyezett rudakra vannak hegesztve. A rudak mindkét vége a szerkezet keretében került csapágyazásra. A szabad végekre rögzített forgattyúkar görgője pedig egy vezérlőpályán halad körbe, és a pályának megfelelően vezérli a rugós ujjakat. Az anyag egyenletes áramlását leszorítógörgők biztosítják.

Pöttinger Jumbo 6600
6. kép Szeletelővel egybeépített rendfelszedő adapter munka közben

Egyes konstrukcióknál a vezérelt görgős megoldás helyett a rendfelszedő lemezeinek pályáját alakítják ki úgy, hogy a leválasztás biztonságos legyen. A rendfelszedő által felszedett szálastakarmány vagy egyéb szilázs/szenázs alapanyag a rotoros anyagtovábbító szerkezetre kerül. A rotoros anyagtovábbító konstrukcióját tekintve kétoldalt csapágyazott tengelyre felfűzött, Hardox anyagból kialakított tárcsákból áll. A csillagtárcsás rotorral szemben pedig rugóbiztosítású, szeletelő állókések vannak több sorban elhelyezve. Edzett acélból készültek, kopás esetén speciális készülékkel, köszörüléssel utóélezhetők. A szeletelő állókések száma 7-9-14 db, a kések számának változtatásával, kiiktatásával a szeletelés vagyis az aprítás mértéke 40-80-140 mm körül alakulhat. A 40 mm körüli szecskahosszúság a szenázs szempontjából megfelelőnek tekinthető. A szeletelő aprítókések tekercsrugó biztosításúak.

Rendfelszedés, anyagszállítás és -szeletelés

Ha a rendfelszedő berendezés követ vagy fémtárgyat, alkatrészt szed fel, a kések rugóerő ellenében elmozdulnak, így a kő vagy fém tárgy átjut a kések között anélkül, hogy törést okozna. A kések a felfogó kerettel együtt vagy karos mechanizmussal, vagy pedig elektro-hidraulikus mozgatással elfordítva a vágásból kiiktathatók, illetve gyorsan és könnyen leszerelhetők, amennyiben nem szükséges aprítani a takarmányt.

Pöttinger szeletelő
7. kép A szeletelőkések könnyen kiiktathatók

A rendfelszedő, az anyagtovábbító és -szeletelő berendezés rendszerint egy szerelési egységet alkot. A szeletelővel felszerelt rendfelszedő pótkocsik tehát a kétmenetes szenázs-, illetve szilázskészítésben közvetlenül is alkalmazhatók.

Az anyagtovábbító a felszeletelt szálastakarmányt vagy egyéb szilázs-/szenázsalapanyagot a kellő tömörítéssel a kocsiszekrénybe juttatja. A lehordószerkezetes kocsiknál a láncos kaparólécek az anyagot hátrafelé szállítják. A kaparóléceket tartó szemes vagy hevederes láncok a fenéklemez süllyesztett hossztartóiban futnak. A láncokat a hátsó tengelyre ékelt acélöntvény láncdiók hajtják, míg a láncok feszítése a mellső kereszttartóhoz csatlakoztatott, villában csapágyazott láncdiók csavarorsóival végezhető el. A lehordószerkezet megfelelő előtolással működtetve kitölti a kocsiszekrényt, a legnagyobb előtolással pedig a kocsiszekrény kiüríthető. A lehordószerkezetes pótkocsiknál – az egyenletes ürítés céljából – a nyitható hátsó ajtó elé 2-3 bontóhenger van beépítve. A letolófalas kocsiknál a szecskázó által betöltött anyagot, megfelelően tömörítve és előtolással, a hidraulikus munkahengerrel működtetett letolólap nyomja a hátsóajtó irányába. A nagy raktérfogatú szecskaszállító, rendfelszedő pótkocsik üzemeltetésére is jellemző a digitális szabályozási technológia. Szenzortechnológia érzékeli a rend jellemzőit, a töltöttségi fokot, a szeletelőnyomatékot, és ennek alapján ISOBUS adatátvitellel, szoftvervezérléssel történik az üzemeltetés.

Meghajtás

A lehordószerkezetes pótkocsik hajtása, a sok funkcionálisan működő szerkezeti részek miatt, kissé bonyolult. A rendfelszedő szerkezet, a szeletelő- és anyagtovábbító szerkezet az üzemeltető traktor TLT-jéről homlok- és szöghajtóműveken keresztül kapja a hajtását, a bontóhengerek pedig szintén mechanikusan, de lánchajtással működnek. A láncos kaparóléces lehordószerkezet a traktor hidraulikus hálózatáról működtetett hidromotorról, szoftvervezérléssel kapja a hajtását. A letolólapos változatnál a kettős működésű munkahenger működteti a traktor hidraulikus hálózatáról vagy a kiépített külső hidraulikus rendszerről.

A nagy raktérfogatú szecskaszállító pótkocsik, a szecskázásos silókészítési technológia szállítási körfolyamatába is jól beilleszthetők.

JCB Fastrac, Joskin Silo Space
8. kép Nagy raktérfogatú silószállító pótkocsi feltöltése magajáró szecskázóval

Az egyenletesen leürített anyag, kedvező tömöríthetősége miatt, javulhat a szilázs/szenázs minősége. Az ismertetett konstrukciós megoldások, a hazai gépforgalmazók kínálatában, a különböző gyártók, például KRONE, JOSKIN stb. pótkocsijaiban megtalálhatók. A CLAAS CARGOS – mint ahogy már utaltunk rá – 2023-tól a FLIEGL GmbH gyártmányaként jelenik meg.

dr. Kelemen Zsolt, műszaki szakértő