HunLease: Hatékony segítség a sikeres fnanszírozáshoz

Korsós Zoltánnal, a HunLease Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével a Bábolnai Gazdanapokon beszélgettünk

 

— Az elmúlt tíz évben a mezőgazdaságigép-fnanszírozásban meghatározó pénzintézetek vezető beosztásaiban találkozhattunk önnel. Most úgy hírlik, hogy szakított a fnanszírozókkal, és valami egészen mással kezdett foglalkozni.

— Nos, az értesülésre a klasszikus mondással válaszolhatnék, miszerint nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, és nem Moszkvában, hanem Leningrádban; de a viccet félretéve valóban új tevékenységbe kezdtem, saját vállalkozásomban, de az közel sem igaz, hogy szakítottam volna a pénzintézetekkel. Vállalkozásom pénzügyi szolgáltatással foglalkozik, ami, megfelelve az új törvényi előírásoknak, felvállalja a gépkereskedőknél történő helyszíni banki ügyintézést és adminisztrációt.

 

— Be kell vallanom, hogy csak érintőlegesen hallottam a jogszabályi változásról. Beavatna engem és az olvasóinkat, hogy ez mennyiben érinti a mezőgazdasági termelőket?

— A múlt év végén módosult a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény. Ennek még önmagában nem lenne hírértéke a gazdálkodók számára; — a törvénymódosítás bennünket érintő lényeges része, hogy a törvényalkotó elsősorban a lakás- és személygépkocsi-finanszírozási piacon tapasztalható anomáliák miatt jelentősen szigorította a pénzügyi közvetítők működését. Bár a klasszikus hitelközvetítő cégeknek tapasztalatom szerint nem igazán volt jelentős szerepük a termelőeszköz-finanszírozásnál, de az új szabályozás közvetítői vagy más néven ügynöki tevékenységnek tekinti azt a segítségnyújtást is, amit a gépkereskedők adtak ügyfeleiknek a helyszíni ügyintézés vagy fnanszírozásiajánlat-adás során. A törvény ide vágó részeinek szeptember 30-ai hatályba lépését követően azoknak a gépforgalmazóknak, akik továbbra is fenn kívánják tartani emelt szintű szolgáltatásukat, amivel az ügyfeleik válláról leveszik a banki ügyintézés jelentős részét, két lehetőség áll rendelkezésre. Vagy úgynevezett függő ügynöki szerződést kötnek valamelyik pénzintézettel, vagy a törvény szerint engedélyt kell kérniük a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől (PSZÁF), és csak ennek birtokában ajánlhatják több pénzintézet fnanszírozási konstrukcióját az ügyfelek számára. A függő ügynöki státusz sajnos a nevéből adódóan is egyfajta elkötelezettséget jelenthet adott fnanszírozó irányába,
és előfordulhat, hogy emiatt nem az ügyfél számára legjobb megoldás születik. Ezzel szemben a független vagy a törvény szerinti szóhasználattal élve többes ügynök köteles — amennyiben a piacon ennyi elérhető — legalább három pénzintézet ajánlatát elemezni és bemutatni az ügyfélnek, így sokkal szélesebb konstrukcióválaszték áll az ügyfelek rendelkezésére.

 

— Mivel jár egy független közvetítői engedélyezés? Kik kaphatják meg ezt a jogosítványt?

— A törvény a korábbiakhoz képest meglehetősen szigorú megfeleléshez köti az engedélyek kiadását. Talán az egyik legfontosabb feltétel, hogy a független közvetítő vezető állású személyének legalább három év szakirányú (banki) szakmai gyakorlattal, valamint szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy középfokú végzettséggel és megfelelő bankreferensi vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel kell rendelkeznie. A személyi feltételeken túlmenően a működéshez szükséges tárgyi, informatikai eszközökkel kell rendelkeznie, és a napi gyakorlat során a törvény által előírt biztonsági, adatkezelési, nyilvántartási szabályok következetes betartására kell ügyelnie, hiszen a jövőben felügyeleti szervként a PSZÁF is vizsgálhatja a
tevékenységét.

 

— Nem tudom, a gépkereskedő szakma hogyan ítéli meg mindezt, de engem kissé megriaszt ez a sok feltétel. Ha valaki nincs felkészülve, hogy engedélyt kaphasson, annak ezek szerint le kell mondania arról, hogy az ügyfeleit átsegítse a banki ügyintézés buktatóin?

— Nem feltétlenül! Mint említettem, lehetőség van egy pénzintézettel megállapodni, és függő ügynökként működni, ami érdemben nem csökkenti a felelősségi körét, de engedély nélkül végezheti a tevékenységet, illetve — áthidaló megoldásként — megállapodhat olyan külső szolgáltatóval, aki rendelkezik engedéllyel, és átvállalja a kereskedőtől a helyszíni ügyintézés összes feladatát és felelősségét. Talán nem túl régi az emlék, hogy a 90-es évek közepén újjáéledő mezőgép-forgalmazás egyik kritikus pontja a fnanszírozás kérdése volt. Akkoriban javarészt csak jó személyes kapcsolatokkal rendelkező nagy cégek jutottak könnyen banki forrásokhoz, míg a válság előtti évekre eljutottunk oda, hogy természetszerűvé vált a géppel együtt a banki forrásokhoz való hozzáférés. Nagy támogatást adott ehhez a gépkereskedő szakma, amelynek szereplői az ügyféligények felmérésén túlmenően pénzügyi tanácsadással, ügyintézéssel vagy akár fnanszíro-zási ajánlatok kiadásával segítették a helyszíni ügyintézést. Ezt a kényelmi szolgáltatást, úgy gondolom, joggal várják el az ügyfelek a jövőben is. A HunLease Kft., a kereskedőkkel karöltve, a megváltozott szabályzói környezetben is tudja biztosítani a gyors és rugalmas banki ügyintézést. Többéves fnanszírozói gyakorlattal a hátam mögött mindezek mellett arra is felhívnám a gazdálkodók fgyelmét, hogy önmagában nem elég hozzásegíteni valakit a gépvásárláshoz szüksége
hitel megszerzéséhez, hanem legalább ennyire fontosnak tartom azt a folyamatos ügyfélszolgálati tevékenységet, ami a hitel futamideje alatt összeköti a pénzintézetet és ügyfelét. Tudjuk, hogy ezernyi probléma merülhet fel menet közben, hiszen késhet a vevő a termény árával, de közben lejár az esedékes törlesztőrészlet fzetési határideje, történhet káresemény a géppel, netán egy nagyobb teljesítményűre cserélné valaki, és nem tudja, kihez fordulhatna. A mi cégünk felvállalja, hogy később is közvetíti az ügyféligényt a fnanszírozó felé, és segít eligazodni a banki ügyintézés útvesztőjében.

 

— Mennyibe kerül mindez az ügyfelek számára?

— Ez a kérdés általában szemérmesen nem szokott az interjú része lenne, de én nyugodtan megválaszolhatom. A törvény egyértelműen kimondja, hogy a pénzintézetekkel szerződő közvetítő ezért a tevékenységéért nem kérhet ellenszolgáltatást az ügyféltől. Javadalmazását kizárólag a pénzintézettől kaphatja, az átvállalt adminisztrációs feladatokért cserébe, tehát az ügyfelek számára nem jelent többletterhet.

 

— Ha valaki gépet szeretne vásárolni, és fnanszírozásra van szüksége, akkor hol találja meg a HunLease Kft. munkatársait?

— Azt javaslom, kérésükkel forduljanak a gépkereskedők felé, hiszen legtöbbjükkel kapcsolatban állunk, és rajtuk keresztül fognak hozzánk eljutni az ügyféligények. Emellett természetesen közvetlenül is kereshetnek bennünket, az alábbi elérhetőségeken:

HunLease Pénzügyi Szolgáltató Kft.

1093 Budapest, Közraktár u. 22/A

Tel.: 06 1 219 0330, Fax: 06 1 219 0331, Mobil: 06 20 431 6929

E-mail:

HL

finanszírozás hitel HunLease mezőgazdaság mezőgazdasági gép

Összes rovatunk