fbpx

Globális piaci kitekintés a mezőgazdasági traktorok területén

Írta: Fodor Mihály - 2024 július 10.

A 2023-as esztendő a traktorértékesítések tekintetében ugyan csökkenéssel, azonban a magasabb előállítási költségek következtében az árbevételek növekedésével zárult. Az értékesített darabszám tekintetében India továbbra is vezető szerepet tölt be, míg az Egyesült Államokban és Európában az eladások csökkenését regisztrálták, Kínában pedig erőteljesebb visszaesés figyelhető meg. Mindezzel összefüggésben az éghajlati körülmények változása, valamint a geopolitikai tényezők mindinkább meghatározó szerepet játszanak a világ különböző régióiban.

A mezőgazdasági traktorok globális piaca 2023-ban az értékesített darabszám alapján csökkenéssel, az érték tekintetében azonban növekedéssel zárta az évet. Az eladott traktorok száma összesen mintegy 2,2 millió darabot tett ki, ami az előző évi mennyiséghez hasonlítva 8%-os csökkenést jelent. A bevétel ugyanakkor 57 milliárd dollárra emelkedett, ami 2%-os növekedést eredményez az előző évben elért értékhez képest. A traktorok eredményéhez kapcsolódó 57 milliárd dollár mellett – amint azt nemrég a bolognai Zola Predosa Palazzo Albergatiban tartott FederUnacoma közgyűlésen kifejtették – 73 milliárd dollárt tettek ki az egyéb típusú gépek (+2%), illetve 34 milliárd dollárt az egyéb ágazati alkatrészek (+5%). Összességében a mezőgazdasági gépek bevétele 164 milliárd dollár, amely 2022-hez képest 3%-os növekedést eredményezett. Ezt a változást elsősorban azok a magasabb árak eredményezték, amelyek elsősorban az infláció és a nyersanyagköltségek növekedése miatt alakultak így.

Az általános számadatokon túl az egyes piacok egymástól eltérő eredményeket produkáltak, ami elsősorban a betakarítások és a mezőgazdasági jövedelmek teljesítményéből adódott. Az év végén India összesen 915 000 eladott traktort jegyzett, amely összhangban áll a 2022-ben elért rekordmennyiséggel, míg Kína 380 000 darab körül torpant meg, ezzel pedig jelentős visszaesést produkált az előző évi szinthez képest (–28%). Ez a csökkenés ráirányítja a figyelmet a helyi piac ciklikus természetére, amelyet az államtól kapott támogatások politikai irányelvei ugyancsak jelentősen befolyásolnak. Az Egyesült Államokban összesen 250 000 traktor került forgalomba, ami az egy évvel korábbi szinthez képest 8%-os csökkenést eredményezett. Ez a visszaesés a mezőgazdasági jövedelmek csökkenésének tulajdonítható, amely többek között a kínai piacra irányuló áruexport csökkenésének, valamint a nemzetközi piacokon a többi gyártó ország részéről megnövekedett versenynek tudható be.

Európában összesen 158 000 traktort regisztráltak, ami 5%-os csökkenést mutatott az előző évi adatokhoz képest. Ez a visszaesés annak a következménye, hogy a mezőgazdaság jövedelmezősége itt sem volt kielégítő. Ez részben a kedvezőtlen időjárási körülményeknek tudható be, amelyek bizonyos növénykultúrákat kedvezőtlenül érintettek. A kontinentális piac vonatkozásában az egyes területeken országonként eltérő eredmények születtek. Franciaország a tendenciával ellentétes emelkedést könyvelhet el azzal a 2%-os növekménnyel, amelynek eredményeként 36 400 eladott traktort regisztráltak. Németország esetében a forgalom változatlanul 28 900 darab, vagyis megegyezik az előző évi mennyiséggel. Ezzel szemben az olasz piac 13%-os csökkenést mutat, mely 17 600 erőgépet jelent, a spanyol piac pedig még meredekebb, 18%-os visszaesést mutat, mely így összesen 7 700 darabot tesz ki.

A négy legnagyobb jelentőségű piacon kívül, amelyeket India, Kína, az Egyesült Államok és Európa képvisel, az egyes országok egymástól eltérő tendenciákat mutatnak: Törökország esetében a növekedés 16%-os, ami megközelíti a 78 000 traktort, Kanada 28 000 darabon stagnál, Oroszországban pedig 36 000 darabot adtak el, ami megegyezik az azt megelőző esztendőben regisztráltakkal. Japánban az eladások lényegében változatlan szinten maradtak, azaz 34 000 darab traktort adtak el. Az elmúlt években Japánban a tendencia fokozatos piaci zsugorodást mutatott a mezőgazdasági vállalkozások számának csökkenése következtében, amelyet viszont a gépek teljesítményének és technológiai jellemzőinek erősödése ellensúlyozott.

A közeljövőre vonatkozó előrejelzések, amint azt a közgyűlésen kifejtették, potenciálisan továbbra is jelentős világszintű kereslettel számolnak, miközben a piac egyre inkább ki van téve az éghajlati és geopolitikai változóknak. Az ukrajnai és oroszországi gabonatermelés csökkenését várhatóan ellensúlyozza a brazíliai, ausztráliai vagy indiai gabonatermelés növekedése. Mindez akár át is rajzolhatja a gép- és technológiai piac „földrajzát”.