Bezárás

Folyékony tápanyagok kijuttatása

Írta: GÉPmax-2021/VI. lapszám cikke - 2021 december 28.

A múlt század 60-as, 70-es évei óta bevett gyakorlatnak számít a folyékony műtrágya használata Magyarországon is. Az akkori technológiai, műszaki és logisztikai háttér rengeteget fejlődött, ahogy a kijuttatni kívánt anyagok összetétele is. Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hol és mikor jár előnnyel a tápanyagok folyékony kijuttatása a szilárddal szemben? Az utóbbi években újra növekedést mutat a folyékony-felhasználás, noha a szilárd műtrágyák összetétele és a kijuttatás technológiája is sokat fejlődött. A vegetációs időszakban egyre kevesebb a csapadék, és annak eloszlása is egyre kedvezőtlenebb. A klímaváltozás újra és újra felveti a szilárd és a folyékony műtrágyák hasznosulásának, hatékonyságának kérdéskörét. Sokszor elfelejtjük, hogy nem minden talajon és nem minden növénynél érdemes áttérnünk a folyékony-technológiára.

 

Hazai fejlesztésű, függesztett, tápkultivátor
Hazai fejlesztésű, függesztett, tápkultivátor

 

FÚVÓKACSERÉVEL A PERMETEZŐGÉPEK ERRE IS IDEÁLISAK

A legnagyobb volument a folyékony nitrogén és egyéb NPK alaptrágyák jelentik. A nitrosol és az egyéb folyékony tápanyagokat általában átalakított szántóföldi vontatott permetezőgéppel juttatják ki. Ma már a legtöbb gyártó kínál olyan fúvókarendszereket, amelyekkel a karbamid és ammónium-nitrát vizes oldata, valamint más, valódi oldatok is kipermetezhetők nagy biztonsággal. Az eltömődés, eldugulás, leülepedés nem fordulhat elő a folyamatos keverés, a megfelelő fúvókahasználat mellett. A fejtrágyázás során a levéltrágyák adagolásakor szintén gyakran találkozhatunk a permetezőgépes tápanyagpótlással. Egyes tápanyagokat sokkal hatékonyabban vesz fel a növény levélen keresztül, ez nem csak mikro-, hanem több makroelemre (pl. magnézium, kén) is igaz. Ezek a termékek általában valódi oldatok, a tápelemek só- vagy kelatizált formában vannak jelen. Az alaptrágyázásnál a nagyobb kijuttatandó mennyiség miatt, a fejtrágyázásnál az egyéb növényápolási, növényvédelmi munkák miatt a permetezőgépek használata általános. Tankkeverék készítése előtt minden esetben végezzünk keverési próbát! Általában a szerves foszforsav-észterek és a réztartalmú termékek nem keverhetők egymással a kiválások, csapadékképződések miatt. A folyékony oldatok közül a szuszpenziókra figyeljünk a legjobban! A szuszpenziók egy része korrodálja a rézből vagy rézötvözetekből készült alkatrészeket.

 

Baktériumtrágya-kijuttatás és -bedolgozás egy menetben
Baktériumtrágya-kijuttatás és -bedolgozás egy menetben

 

A GYÖKÉRZÓNÁBA INJEKTÁLÁS

A makro- és mikroelemeknél relatív, kis mennyiségek kijuttatásával számolhatunk. A folyékony starterműtrágyák használatának terjedésében fontos szerepet játszott a műveletek összevonása. Az alap- és a fejtrágyázásnál is terjed az alkalmazásuk. A csökkentett menetszámú talajművelési technológiában főként a talajművelő eszközökre, vetőgépekre és sorközművelő kultivátorokra szerelnek külön, folyékony tápanyagot kijuttató egységet. A vetéssel egy időben történő tápanyag-kijuttatás, a sorműtrágyázás, vagy a tarlóhántással egybekötött talajoltás (talajbaktérium-készítmények) lassan hazánkban is gyakorlattá válik. A vetéssel egybekötött sávpermetezés vagy a mechanikai gyomirtással egy menetben végrehajtott sávpermetezés a strip-till technológia egyik legfontosabb eleme. A folyékony tápanyagok egy része bedolgozást igényel, a műveletek összevonásával alkalmazásuk hatékonysága és gazdaságossága nagymértékben növekszik. A pontosabb, egyenletesebb, okszerű tápanyag-utánpótlásra a csapadékszegényebb vagy akár csapadékmentes időszakban is sor kerülhet, és párolgási veszteséggel sem kell számolnunk. A bemosócsapadék helyett a gyökérzónában lévő nedvesség a fon- tos. A jó keresztirányú szóráskép miatt egyenletes a kijuttatás, ráadásul a hatóanyag oda kerül, ahol a leghamarabb hasznosul. Ritkábban ugyan, de az alapművelésnél is találkozhatunk munkagépekre szerelt kijuttató-berendezésekkel. Leggyakrabban a forgatás nélküli rendszerekben alkalmazzák őket, főként a középmély, mélylazítóknál vagy a nehéz szántóföldi kultivátoroknál terjedt el az injektálás. Hasonló módon, azonos elven történik a szőlő- és gyümölcstermő ültetvények időközönkénti feltöltő trágyázása.

 

Folyékony tápanyag kijuttatása
Folyékony tápanyag kijuttatása sávos műveléssel összekapcsolva 

 

VETÉSSEL EGY MUNKAMENETBEN

A vetőaggregátoknál gyakran találkozhatunk folyékonyműtrágya-kocsikkal. A traktor és a vontatott vetőgép közé iktatott egység használatával egy menetben akár folyékony és granulált műtrágya is kijuttatható. Ez főként a kimondottan száraz területeken gazdálkodóknak jelenthet segítséget. A vezető vetőgépgyártók között ma már a mindennapos gyakorlat részévé vált a műtrágya vetőmaggal egy időben történő lehelyezése. Osztott, központi vetőmagtartályokkal, műtrágyasorokkal, műtrágya-csoroszlyákkal főleg a gabonavetőgépek rendelkeznek, a szemenkénti vetőgépeknél viszont a folyékonytápanyag-adagoló egységekkel is egyre gyakrabban találkozhatunk. A mulcs- és direktvetőgépeknél fontos, hogy egy menetben tudjunk a granulált starter műtrágya mellett talajoltó baktériumot is kijuttatni. A magárokba juttatott anyagok robbanásszerű kelést eredményeznek, jobb tápanyag-feltáródás mellett. Sokszor még akkor is szükség lehet kijuttatóegységre, ha a vetőgépünk granulált műtrágyát tud tenni a vetőmag mellé. Ha vetéssel egy menetben talajfertőtlenítő szert is szeretnénk kijuttatni, szükségünk lesz még egy kijuttatóegységre. A kisebb gépeknél, gépkapcsolatoknál a folyékonyműtrágya-kocsi helyett univerzális kijuttatóegységekkel találkozhatunk.

 

Injektáló adapter önjáró permetezőn
Injektáló adapter önjáró permetezőn

 

BÁRMILYEN MUNKAGÉPRE FELSZERELHETŐK

A kijuttatóegységek szinte bármilyen munkagépre szerelhetők. A főegységet képező fronttartály (600 – 1 000 l), a szivattyú- és a vezérlőegységek általában a traktor mellső hidraulikáján foglalnak helyet, a szivattyúk vagy TLT vagy hidromotor hajtással rendelkeznek. A gyártók, hasonlóan a szántóföldi permetezőgépekhez, savnak és korróziónak ellenálló, rozsdamentes alkatrészeket (porfestett váz, polietilén tartály, vegyszerálló tömítések) építenek be, a hosszú élettartam garantált. A membrános szivattyúk helyett a dugattyús szivattyúk alkalmasabbak a feladatra. A szivattyúkkal általában fel is lehet tölteni a tartályt. A legmodernebb kiviteleknél (ISOBUS) nemcsak a menetsebesség-arányos kijuttatást választhatjuk, hanem az átfedéseket elkerülve, szakaszolásra és precíziós gazdálkodásban, térképalapú diff erenciált kijuttatásra is használhatjuk a gépet. A beépített szivattyúk látják el a kijuttatandó anyag bekeverését és a munka közbeni folyamatos keverést. A szuszpenziók esetében sem kell a leülepedéstől tartanunk. A szuszpenziók 500 nm–1 mm szemcseméretű anyagokat tartalmaznak, a kiülepedés a keverésen túl adalékanyaggal (agyagásványok, pl. bentonit gél) lassítható. A szívó és nyomóági szűrők természetesen minden gyártmánynál alaptartozéknak számítanak.

 

Kijuttatás sorközműveléssel egy menetben
Kijuttatás sorközműveléssel egy menetben

 

KIJUTTATÁS SORKÖZMŰVELÉSSEL EGY MENETBEN

Az univerzális kijuttatóegységek könnyen és gyorsan áttelepíthetők másik munkagépre, ezért akár egy komplett rendszert is összeállíthatunk gazdaságon belül. A sorközműveléssel egy menetben az oldott állapotú műtrágyát lombtrágyaként a levélfelületre vagy a talajba injektálva is kijuttathatjuk, akár mindkét rendszert kérhetjük. A kijuttatott mennyiségek 30-300 l/ha között változnak, szernek és dózisnak megfelelően. A kijuttatóegységeket biogazdálkodásban is használhatjuk, gyomfésűzés és kultivátorozás közben különféle növényi kivonatokat, biostimulátorokat, növénykondicionálókat is kijuttathatunk, a mechanikai gyomirtással egy menetben. A régebbi traktorokat ISOBUS-kompatibilissé tehetjük, régi vetőgépünket pedig kiegészíthetjük egy folyékonytápanyag-kijuttató berendezéssel. A kihasználtságát pedig azzal javíthatjuk, hogy év közben kultivátorozáshoz és tarlóhántáshoz is használjuk. A műtrágya-adagolásra alkalmatlan, régi vetőgépeket univerzális, folyékonystarter-egységgel aránylag könynyen korszerűsíthetjük.

A folyékony műtrágyák használata nemcsak kijuttatóegységeket, gépeket, hanem pontos tárolást és precíz logisztikát is követelnek a gazdálkodótól. A korszerűbb formulák sok bosszúságtól megkímélnek bennünket, de még így is gondosan kell eljárnunk a teljes folyamat során. A folyékony oldatok, szuszpenziók, oldott formájú startertrágyák mindezek ellenére nagy jövő előtt állnak. A folyékony tápanyag jól pozícionálható, csapadékszegény, kritikus időszakban is jól használható, a növény könnyebben felveszi, a tápanyagok aránya széles skálán variálható. Zárásul megjegyezzük, hogy sajnos nem minden elem hozható oldott állapotba.

 

Félig függesztett tápkultivátor folyékony tápanyag kijuttatására
Félig függesztett tápkultivátor folyékony tápanyag kijuttatására

Folyékony tápanyag kijuttatása a vetéssel egy menetben
Folyékony tápanyag kijuttatása a vetéssel egy menetben

 

Söjtöri Andor