Bezárás

Pilóta nélküli légijármű – a jogszabályi háttér már adott

Írta: Barna Ferenc - 2022 február 14.

A jogszabályi háttér most már adott: a légi permetezésre vonatkozó rendelkezés módosítása lefektette a drónos permetezés szabályait. Az Agrárminisztérium (AM) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) együttműködésének eredménye lehetővé teszi a gazdák számára a pontosabb és célzottabb kijuttatást a növényi kultúrákban, ha az egyéb feltételek is adottak lesznek.

Pilóta nélküli légijármű
Most már adott a jogszabályi feltétel (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A jogszabály, mint feltétel, február végétől hatályos

A légi növényvédelmi tevékenység hagyományos zárt kabinú légi járművekkel (helikopter, merevszárnyú repülőgép) eddig is elérhető volt a magyar gazdák számára az EU által megadott keretek közt. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 8.) AM rendelet megjelenésével létrejöttek a drónos permetezés jogszabályi feltételei, amelyek egyaránt szolgálják a gazdálkodók és a piac érdekeit, szem előtt tartva a fogyasztók jogos élelmiszerbiztonsági elvárásait és az agrárkörnyezet fenntartható védelmét.

A jogszabály módosítása rögzíti a légi permetezések pilóta nélküli légi járművekkel (drónokkal) történő elvégzéséhez szükséges képzettségi, adminisztrációs és műszaki előírásokat.

A jogszabály 2022. február 23-tól hatályos.

A fő szabályok a jogszabály alapján:

  • A mezőgazdasági légijármű fogalma: a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló zárt kabinú légi jármű, vagy mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légijármű.
  • Drónnal történő mezőgazdasági repülést a pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultak nyilvántartásában szereplő személy végezhet.
  • Mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba az jegyezhető be, aki pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal rendelkezik, valamint a NÉBIH által erre kijelölt szervezet által szervezett pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést elvégezte (ez vizsga köteles és kétévente frissíteni kell).
  • A légi permetezés az adott naptári évre vonatkozó – a megyei kormányhivatal által engedélyezett – kijuttatási terv alapján végezhető.
  • A mezőgazdasági repülést, annak megkezdése előtt, de legkésőbb az azt megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenti a megyei kormányhivatalnak.
  • Mezőgazdasági repülés kizárólag a megfelelő munkatérkép birtokában kezdhető meg.
  • Csak pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő hatású termék juttatható ki a drónos permetezés során.
  • Biztosítani kell egy különálló, teljes mértékben tömítetten lezárható, legalább 15 dm3 térfogatú tartályt a megfelelő folyadékkal a hígításához, a teljes körű és alapos tisztításához, a kezelők tisztálkodásához.
Drón
Traktorral nehezen megközelíthető helyen is jól elboldogul a drón (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Repülési útvonal, készítmények

A jogszabály tartalmazza a kijuttatási terv (kérelem), valamint a repülés előtti bejelentés részletes tartalmát is.

Figyelni kell arra, hogy a drón repülési útvonala nem vezethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum területe felett.

Csak pilóta nélküli légijárművel történő permetezéshez engedéllyel rendelkező készítmény alkalmazható, az vonatkozó okiratban meghatározott védőtávolságokat be kell tartani, de ez nem lehet kevesebb 20 méternél.

Miért nem fogunk márciusban permetező drónt látni munka közben?

A jogszabály számos olyan feltételt határoz meg, mely háttere még szervezés alatt áll. A legfontosabb, hogy még nincs olyan növényvédő szer, mely pilóta nélküli légijárművel történő permetezéshez engedéllyel rendelkezne.

A másik fontos tény, hogy a nyilvántartásban még senkit nem rögzítettek növényvédelmi drónpilótaként, mivel maga a tanfolyamok még most vannak szervezés alatt, ideális esetben márciusban fognak indulni. Ennek a tanulási folyamatnak (elméleti és gyakorlati képzés) pedig akkreditált vizsgaközpontokban kell zárulnia, de még ilyen intézmény nincs (a jogszabály megjelenésekor).

Egy lépést tettünk a témában, de az idei évben nem fogunk sok drónt látni mezőgazdasági területek felet növényvédelmi munkát végezni – szakértőnk szerint.