fbpx

Hajtáselemek ellenőrzése, karbantartása

Írta: Farkas Imre - 2021 augusztus 02.

Mint tudjuk, a karbantartó ellenőrzések elvégzésével minimalizálhatjuk a későbbi javítási igényt, illetve csökkenthetjük a meghibásodás miatti állásidőket, azaz összességében optimalizálhatjuk kiadásainkat.

A megfelelő karbantartással költségeinket is kiszámíthatóbban tervezhetjük. A karbantartásnak természetesen a hajtott gépek – a traktor és munkagép közötti vagy munkagépen belüli – teljesítmény átvitelére szolgáló hajtáselemeire is ki kell terjednie. Arról, hogy a kardántengelyeken és túlterhelésgátlókon milyen fontosabb teendőket kell elvégezni, arról az alábbiakban közlünk összefoglalót:

 

kardán burkolat
A burkolatok állapotát szezon előtt alaposabb vizsgálatnak kell alávetnünk

 

Első a biztonság, amely fő szabálynak minden körülmények között érvényesnek kell lennie! A karbantartás elvégzésekor ezért nagyon fontos, hogy az üzem közben forgó kardántengelyek https://gepmax.hu/hir/amit-a-kardantengelyekrol-tudni-erdemes/ védőburkolatait mindig az előírások szerinti, hibamentes állapotba állítsuk vissza. Sajnos továbbra is minden évben számos, általában súlyos kimenetelű baleset történik a hiányos vagy sérült kardántengely védőburkolatok miatt. A munkagépek hajtáselemeit gyárilag az előírásoknak megfelelő kivitelű biztonsági burkolatokkal látják el, amelyek állapotát szezon előtt alaposabb vizsgálatnak kell alávetnünk. Szükség esetén a hiányos vagy sérült elemeket a gyári állapotnak megfelelő állapotba kell visszaállítanunk. Fontos, hogy a burkolatokon túl a burkolat forgását megakadályozó rögzítő láncok meglétét és állapotát is ellenőrizzük.

 

Zsírozva jobban megy!

A megfelelően utánzsírzott tengely kisebb energiafelhasználással működik, és hosszabb élettartammal rendelkezik. Egy hosszabb leállás után – a kardántengelyeken évről évre alkalmazott új anyagok, illetve javított technológiák ellenére – továbbra is fontos a megfelelő utánzsírzás elvégzése. E művelet az elmúlt évek technológiai fejlődésének eredményeként – gondoljunk pl. a napi karbantartást leváltó opcionális szezonzsírzás megjelenésére és egyre szélesebb körű elterjedésére – ma már lényegesen kisebb munkaigényt jelent. A kardánkeresztek, profilcsövek és védőburkolat csúszócsapágyak javasolt időszakonkénti karbantartásigénye az alábbi karbantartási ábrán látható.

 

karbantartási idények
Javasolt időszakonkénti karbantartásigények

 

A tavaszi, elsősorban talajmunkákhoz használt munkagépek hajtáselemei az esetek többségében – mint a táblázatban látható szimbólumok is mutatják – a 2. karbantartási osztályba tartoznak. A zsírzáshoz használjunk standard, lítium bázisú kenőzsírt! Mindig ügyeljünk arra, hogy a különböző zsírzási pontokba a megfelelő mennyiséget pumpáljuk! Egy standard zsírzóból egyébként egy nyomással kb. 3 gramm kenőanyagot tudunk kipréselni. A szokásos zsírzási pontokhoz általában alkalmazott mennyiségeket az alábbi rajzon láthatjuk.

 

zsirzási mennyiségek
A szokásos zsírzási pontokhoz általában alkalmazott mennyiségek

 

Túlterhelésgátlók karbantartása

A kardántengelyre szerelt nyomatékhatárolók általában csak akkor vétetik észre magukat, amikor valami nem a megszokottak szerint működik, azaz megnő a gép túlterhelésének veszélye. Túlterheléses veszély lép fel pl. amikor túl nagy sebességgel akarjuk a munkafolyamatot elvégezni, vagy mikor a munkagépet valami idegen tárgy blokkolja. Alapvetően tudnunk kell, hogy különböző típusú túlterhelésgátlók léteznek, amelyeket a gépgyártók az éppen aktuális és optimális túlterhelésbiztosítási igénynek megfelelően vegyesen alkalmaznak.

 

rugóhossz méret
Rugóhossz méretfelvétel a csavarrugóval szerelt nyomatékhatárolón

 

A gép normál használatakor – amennyiben a nyomatékhatároló az elvártnál gyakrabban működik – a kiváltó okot vagy a helytelen beállításban vagy a nem megfelelő karbantartásban találjuk. Ezért mindenképpen javasolt a szezon kezdete előtt kiemelt figyelmet fordítani a túlterhelésgátlók karbantartására. Elsőként ellenőrizzük, hogy a nyomatékhatárolónk vagy szabadonfutónk agya és a munkagép bordás tengelycsonkja közötti holtjáték mekkora. A túl nagy holtjáték üzem közben veszélyes rezonanciához, ütésekhez és ezek következtében töréshez vezethet. Második lépésként a túlterhelésgátló kialakításának megfelelő karbantartást kell elvégeznünk.

 

nyomatékhatároló
Rugóköteggel szerelt súrlódóbetétes nyomatékhatároló szellőztető anyáinak a visszaállítása

 

Talajmarók és forgóboronák túlterhelésgátlói

A talajmaróknál leggyakrabban felszerelt nyomatékhatároló-típus a súrlódó betétes nyomatékhatároló. Ennél a típuscsaládnál a súrlódó betétek az előfeszítettséget biztosító nyomórugók folyamatos nyomóerejének következtében sajnos rendszeresen összetapadnak, mind a nyomatékhatároló házzal, mind a közbetét tárcsákkal. E hiba kiküszöbölésére a súrlódó betétes nyomatékhatárolókat egy ún. szezon előtti „szellőztetési” procedúrának kell alávetnünk. A művelet elvégzésének célja a gyárilag beállított leoldási értékek biztosítása és ezen keresztül a gép megfelelő túlterhelés elleni védelme. Szellőztetéskor az állító (szellőztető) anyákat egyenlő mértékben és ütközésig feszítsük meg – mialatt a betétek előfeszítettsége megszűnik –, majd csatlakoztassuk a kardántengelyt a traktor TLT tengelyére, és azt rövid ideig kapcsoljuk be! Záró műveletként oldjuk újra az állítóanyákat, aminek eredményeként a gyári beállítási értékek automatikusan vissza fognak állni.

 

nyomatékhatároló
Kenőzsír ellenőrzése a Walterscheid automata nyomatékhatárolóban

 

Fokozottan figyelnünk kell az egyedi csavarrugókkal szerelt (első generációs súrlódóbetétes túlterhelésgátlók) típusok karbantartásánál, ahol a beállított leoldási nyomaték az állítóanyák mindenkori megfeszítésének a függvénye. Mivel a karbantartás folyamán a rugóhosszak ellenőrizhetetlenül megváltoznak, ezért itt a karbantartás elvégzése előtt feljegyzést kell készítenünk a gyárilag megfeszített rugók hosszáról. Számozzuk meg a rugókat, és állapítsuk meg egy megfelelően kalibrált mérőeszköz segítségével a hosszukat! Következő lépésként az állítóanyákat oldjuk addig, amíg a nyomatékhatároló kézzel át nem lesz forgatható. Miután az átforgatást többször egymás után elvégeztük, szorítsuk vissza az állítóanyákat, a feljegyzett rugóhosszméreteknek megfelelően! Nagyobb forgóboronáknál a gyártók előszeretettel alkalmazzák a minimális karbantartási igénnyel rendelkező automata leoldó nyomatékhatárolókat is. A piacvezető Walterscheid cég javaslata szerint e túlterhelésgátlókat mindössze minden 2. évben, illetve 500 üzemóra után kell felnyitni, és a zárt házban talált kenőzsír mennyiségét ellenőrzés után utántölteni. Szükség esetén a mozgó elemeket egyenként is tisztítsuk meg és zsírozzuk be! A karbantartáshoz feltétlenül speciális (Walterscheid Agraset 116 vagy 147) kenőzsírt használjunk! Amennyiben a kardáncsuklókhoz alkalmazott standard, lítium bázisú zsírral végezzük el az utánzsírzást – ez esetben a mozgó elemek megszorulásának a veszélye fokozottan nő –, úgy a túlterhelésgátló fenti karbantartását évente el kell végezni!

 

csillagracsni
Csillagracsni utánzsírzása

 

Pneumatikus vetőgépeknél ellenőrizzük a szabadonfutót!

Azért, hogy vetőgép ventilátora a hajtás leállításakor szabadon ki tudjon futni, a meghajtó kardántengelyt szabadonfutóval szerelik. E szabadonfutó karbantartási igénye a túlterhelésgátlókhoz képest közepes. A szabadonfutót szezononként egyszer, a házon kialakított zsírzóponton keresztül töltsük fel a kardánkereszteknél is használt lítium bázisú kenőzsírral! Ha azt tapasztaljuk, hogy szabadonfutó nehezen fordul el, akkor a munkaigényesebb teljes szétszerelés, az elemek tisztítása, majd az összeszerelés közbeni, illetve utáni komplett utánzsírzás műveleteit kell elvégeznünk. A szükséges zsírmennyiség: 15 g=kb. 5 nyomás

 

Trágyaszórás túlterhelésgátlás biztosítása mellett

Mind a műtrágya-, mind a szervestrágyaszóróknál különböző – nyírócsapszeges, súrlódó betétes, csillagracsni – túlterhelésgátlókkal találkozhatunk.

– Nyírócsapszeges nyomatékhatárolónál ellenőrizzük a nyírócsapszegek állapotát, illetve azok rögzítettségét!

– Súrlódó betétes nyomatékhatároló esetén járjunk el a Talajmaróknál ismertetettek szerint!

– A csillagracsnik esetén, a szabadonfutóknál ismertetetteknek megfelelően, szezononként egyszer végezzük el a karbantartást!

Szükséges zsírmennyiség:

K31/32 (1-, illetve 2-soros csillagracsni) → 15 g=kb. 5 nyomás

K33/34 (3-, illetve 4-soros) → 30 g=kb. 10 nyomás

K35/36 (5-, illetve 6-soros) → 45 g=kb. 15 nyomás

 

 

Jordáki Gábor és Bernd Carstensen

GKN Walterscheid GmbH

 

GÉPmax-2011/I. lapszám cikke