Az átömléshez sebesség kell

TESZT Rendszerek összehasonlítása | Horsch Terrano 4.3 GX & Terrano 4.4 GX

Egy négygerendelyes szántóföldi kultivátor ugyanazzal a húzástávolsággal dolgozva jobb bekeverést végez, mint egy háromgerendelyes? Nem mindig – ahogy ezt az összehasonlító tesztünk mutatta. Ugyanakkor további, minket is meglepő eredmények is napvilágra kerültek.

A féligfüggesztett szántóföldi kultivátorok vásárlásakor az ügyfelek gyakran felteszik a kérdést, hogy elegendő lesz-e egy háromgerendelyes vagy négygerendelyesre van szükség. Általában azt mondják, hogy a négygerendelyesnek jobb a keverőhatása – ami gyakran igaz is. Gyakran azonban eltérőek a húzástávolságok, ez azt jelenti, hogy a négygerendelyes kultivátorok húzástávolsága többnyire a 23 cm körüli távolságba esik, míg a háromgerendelyeseké 27-32 cm között van. Itt kézenfekvő a jobb bekeverőhatás, ugyanakkor magasabb vonóerőigénnyel kell érte fizetni.

De mi történik, ha a három- és négygerendelyes szántóföldi kultivátorok azonos számú kapával, vagyis azonos húzástávolsággal dolgoznak – tehát csak a gerendelyek távolsága és a kapák elrendezése változik. A Horsch a Terrano GX szántóföldi kultivátort pontosan ebben a két alapvető konfigurációban kínálja: az egyik a háromgerendelyes 3 GX, a másik a négygerendelyes 4 GX. Gabona- és szemeskukorica-tarlón teszteltük, hogy a különböző geometriák hogyan változtatják meg a bekeverést és vonóerőigényt.

HÚZÁSTÁVOLSÁG: a Horsch a Terrano GX modelleket három- és négygerendelyes változatban gyártja, de mindkettőnek ugyanakkora a húzástávolsága

TÖBB GERENDELY, NAGYOBB SÚLY

A rendszereket összehasonlító tesztünkhöz használt Terrano GX kultivátorok, ahogy már említettük, elsősorban csak hosszúságukban és a kapasorok számában különböznek. A Terrano 4.3 GX esetében a 13 kapa 3 sorban oszlik el (a kapák elosztása elölről hátra 4-45; az 1. és 2. sor egymáshoz képest oldalirányban szimmetrikusan eltolt), a Terrano 4.4 GX modellben négy sorban helyezkednek el a kapák (a kapaosztás 3-3-4-3, aszimmetrikus). Ez 31 cm-es húzástávolságot eredményez. Egy soron belül a kapák közötti távolság a háromsoros esetében 92 cm, a négysorosnál 123 cm – ez 31 cm-rel több „levegőt” jelent a kapák között, ami miatt a Terrano 4.4 GX kultivátor láthatóan kevésbé érzékeny az eltömődésekkel szemben. A keretmagasság 85 cm, ez azonos a két gépnél, ahogy a gerendelyek közötti 79,5 cm-es távolság is.

Az egy plusz gerendely a Terrano 4.4 GX súlyát kb. 250 kg-mal növeli a mérlegen. Ugyanakkor a Horsch az ajánlott traktorteljesítménynél 75 lóerővel többet ad meg (250 LE a 4.4 GX-hez, a 4.3 GX-nél számított 175 lóerőhöz képest). Az ok: az ember nagyobb vontatási teljesítményigényt vár el amiatt, hogy a négygerendelyes kultivátor a talajt és a növényi maradványokat elméletileg tovább húzza magával. Emellett az aszimmetrikus kapaelosztás is valamennyivel több vonóerőt jelent.

Természetesen ez a gép hosszát is befolyásolja. A Horsch így a Terrano 4.4 GX modellhez a Terrano 4.3 GX-hez képest közel 80 cm-rel nagyobb géphosszúságot ad meg – ez pontosan egy gerendellyel több. Az utóbbi esetben a járószerkezet is kicsit hátrébb helyezkedik el. A táblavégi forduló szélességére a Terrano 4 GX kissé rosszabb fordulékonysága csak minimális hatást gyakorol. Aki azonban egyenetlen terepen dolgozik, az a hosszabb négygerendelyes szántóföldi kultivátornál kicsit rosszabb talajkövetést fog tapasztalni a mélyedéseknél és a kiemelkedő részeknél. Másrészt a hosszabb kapaszegmens jobb elegyengetést biztosít, mivel az egyenetlen részeknél hosszabb ideig marad a talajban, és a talaj-növényi maradvány keveréket egy kicsit hosszabb ideig magával viszi.

A különböző kapakialakításoknak megfelelően természetesen a terelőlemezek elrendezése is eltérő – a Horsch váltott formával dolgozik. A Terrano 4.4 GX esetében az 1. sor jobbra dobja a földet, a második sor balra, a harmadik és a negyedik sor vegyesen (a külső terelőlemezek befelé, a belsők kifelé). A Terrano 4.3 GX 1. sora viszont jobbra forgatja a földet, a 2. sor balra és a 3. sor kívülről befelé. A 4.3 GX és 4.4 GX esetében az ezt követő elmunkálótárcsák a kapák elrendezésének megfelelően egy kicsit eltérően helyezkednek el, ráadásul a 4.4 GX középső részén egy legyező alakú egyengetőtárcsa található, a fogazott homorú tárcsa helyett.

A Terrano 4.3 GX 8,61 m hosszú, és a dupla gumikerekes tömörítőhengerrel együtt 5050 kg tömegű

A 79,5 cm-es gerendelytávolság a Terrano 4.3 GX esetében megegyezik a hosszabb Terrano 4.4 GX gerendelytávolságával

A Terrano 4.4 GX ezzel szemben 9,40 m hosszú, és a dupla gumikerekes tömörítőhengerrel együtt 5300 kg tömegű. A járószerkezet hátrébb helyezkedik el

A négy gerendelyre osztott kialakítás miatt azonban a menetirányban egymást követő kapák távolsága lényegesen nagyobb

MUNKAVÉGZÉS GABONATARLÓN

Az első munkafolyamatot még nem művelt búzatarlón végeztük. Annak érdekében, hogy a bedolgozás mérési eredményeit ne hamisítsuk meg, az elmunkáló tárcsákat mindkét kultivátorban elfordítottuk a legfelső pozícióba, így ezek nem dolgoztak. A következő méréseket végeztük el mindkét gépen 3 munkamélységben (7 cm, 16 cm és 24 cm):

  • Maximálisan elérhető munkasebesség: ehhez minden esetben ugyanazt a kb. 240 lóerős traktort használtuk vontatóként.
  • A talajfedettség foka a zsinór módszer szerint: a megművelt területre 45 fokos szögben egy zsinórt fektetünk, melyet bizonyos távolságokban színnel jelöltünk, és meghatározzuk, hogy a jelölési pontokon található-e szalma. Az adatok mennyiségéből a szalmafedettség fokára utaló kifejező adatot kapunk.
  • A szalmamaradványok továbbhúzó hatása a színmódszerrel.
  • A szalma bedolgozásának minősítése a nagyobb ráfordítást igénylő rácsminta módszerrel.


A sekélyen és közepes mélységben történő munkavégzést következetesen keményfémből készült szárnyas kapákkal végeztük

Egyértelműen látható a közel sík munkavégzési felület, egy bemélyedéssel a kapacsúcs területén

A mélyen végzett munkákhoz ezeket leszereltük, és csak a Betek keményfém kapacsúcsokkal dolgoztunk