Talajszkennelés? Segítünk a tisztánlátásban!

A helyspecifikus gazdálkodás első lépése, hogy rendszerezett és földrajzi koordinátákhoz köthető releváns adatokk álljanak rendelkezésre tábláinkról. Az adatgyűjtést hozamtérképezővel szerelt és helyesen kalibrált betakarítógéppel, műhold- és drónfelvételek elemzésével, illetve talajszkenneléssel végezhetjük.

A piacon elérhető talajszkennerek elektromos vezetőképességet (EC), illetve elektromos ellenállást (R) mérnek, így ezekből a mért adatokból vonhatunk le következtetéseket a talajtulajdonságokra vonatkozóan. Fontos a többféle forrásból származó információk összefüggéseinek vizsgálata, és ezek összevetése a domborzati viszonyokkal. A lenti táblázatban összehasonlító elemzést olvashatnak a jelenleg elérhető talajszkennerek jellemzőiről.

Az összehasonlító táblázatból kitűnik, hogy a talajszkennerek mS/m mértékegységben EC értéket határoznak meg a talajszelvény különböző felszíntől mért távolságban elhelyezkedő rétegeiben. Az EC érték nem talajtulajdonság, azonban mértékéből következtethetünk a talaj fizikai féleségére, kationcsere kapacitására, porozitására, illetve szervesanyag- és sótartalmára. Az AgroFIELD precíziós programban a talajszkenneléssel végzett kezelési zóna lehatárolást követően talajszelvény feltárással validálási vizsgálatot végzünk, amelynek során az említett paraméterek és az EC értékek közötti összefüggésekre mutatunk rá.

­Kanada, Geonics Limited. A cég EM38 típusú eszköze az elektromágneses indukció elvén működik. A talajfelszíntől mérve 0,5 és 0,9 méter mélységben gyűjt EC adatokat, segítségével a gyökerezési mélység és a talajképző kőzet tulajdonságairól nyerhetünk információt. Az eszközt gépjármű után csatlakoztatva, a talajfelszínen vontatva végezhetünk mérést. A gyűjtött adatok RS-232 porton keresztül továbbíthatók számítógépre. ­

Egyesült Államok, Veris Technologies Inc. Az MSP3 szkenner elektromos ellenállást mér, ebből számítással hozza létre a georeferált EC adatsort 0,3 és 0,9 méter mélységből. Használatával információt nyerünk a feltalaj és az alapkőzet jellemzőiről. Az eszköz a talajművelés során használt tárcsákhoz hasonlít, jellemzően traktor vonóereje szükséges a táblákon történő vontatásához. Többféle típus érhető el a Veris kínálatában, akár egyedi igényekre szabottan. Választhatók kémhatás (pH) és szervesanyag-tartalom (OM) mérést végző adapterek. A mért EC adatok feldolgozásához és értelmezéséhez a gyártó segítsége ajánlott. ­

Ausztria, Geoprospectors GmbH. A Topsoil Mapper (TSM) az elektromágneses indukció jelenségét használva mér és a talaj négy rétegéből – 0,3-0,5-0,7-0,9 m – rögzít EC adatokat. Az eszközt a talaj felszíne felett hozzávetőlegesen 30 cm magasságban mozgatva végezzük a mérést. A TSM szkenner 40 kg közeli tömege lehetővé teszi, hogy akár quad, vagy terepjáró elejére, vagy hátuljára rögzítve használjuk, az időjárási körülményektől és a talaj nedvességtartalmától szinte függetlenül. A mérés során nyert adatok értékelését a Topsoil Data Analizer (TSDA) szoftver segítségével a mérést követően azonnal elvégezhetjük. A TSM eszköz négy rétegű adatrögzítésének és a TSDA szoftver algoritmusainak köszönhetően az adatfeldolgozást követően az EC adatok mellett georeferált térképet kapunk a relatív víztartalom százalékos megoszlásáról (rWTC – %) és a talajfelszíntől mért tömörödött talajrétegek elhelyezkedéséről (D2I – m és Tillage map – m).

Amennyiben bármelyik talajszkenner segítségével létrehozott EC térkép validálását elvégeztük, és meggyőződtünk az EC – talajtulajdonság korreláció megfelelő mértékéről, ezt követően differenciált műtrágyázáshoz és változó tőszámú vetéshez készíthetünk előírási térképeket. A TSM szkenner előnye abban mutatkozik meg a másik két eszközhöz viszonyítva, hogy a talajszelvényben elhelyezkedő tömörödött rétegek kimérésére képes, biztosítva ezzel a változó mélységű talajművelés lehetőségét.

A képen felsőnyéki partnergazdaságunk tábláján látható a talaj precíziós művelése

Az eszközrendszer működésének feltétele a TSM által kimért tömörödött rétegek elhelyezkedésére vonatkozó információ, egy hidraulikus mélységállítási lehetőséggel rendelkező talajművelő eszköz (kultivátor, középmély-, vagy mélylazító) és egy proporcionális hidraulikus szelepet működtető számítógépes egység megléte. Mindezek kalibrálását és helyes beállítását követően mért értékekre alapozva, talajkímélő technológiával és üzemanyag-megtakarítással végezhetjük a talajművelést.


A változó mélységű talajművelés sematikus ábrája – Variable Depth Tillage (VDT)

A másik képen és ábrán a TSM mérőeszköz segítségével meghatározható tömörödött réteg kimérésének elméleti háttere látható. Amennyiben a szelvényben mért EC értékek növekedés. A tömörödött talajréteg kimérésének elméleti hátterese meghalad egy előre meghatározott szintet, például kétszeresére növekszik adott felszíntől mért mélységben, ezeken a pontokon határoz meg tömörödött horizontot a TSM talajszkenner. Az ábrán ez a felszíntől 60 cm mért távolságot jelenti.

Az AgroFIELD precíziós gazdálkodási programban lehetőség adódik a TSM talajszkenner tesztelésére. Amennyiben belefogna a precíziós gazdálkodásba, de bizonytalan a következő lépést illetően, ez esetben kedvező feltételekkel ajánljuk talajszkenneléssel történő zónalehatárolási szolgáltatásunkat és az erre épülő precíziós megoldásainkat, beleértve a változó mélységű talajművelést.

Katona András
AgroFIELD programfelelős

no