Rugós kapákkal a tarlón

Rugós kapákkal a tarlón Rugós kapákkal Németországban a tarlóhántást főleg kompakt tárcsás boronákkal végzik. Vannak azonban olyan talajok és termőhelyek, ahol a tárcsák gyorsan elérik a teljesítőképességük határát. Ilyenkor a nagy rugós fogú boronák és a rugós kapákkal felszerelt kultivátor veheti át a feladatot.

VIBRÁCIÓS CSODA: a nagy rugós fogú boronák a boronafogak erősségétől függően akár 10 cm munkamélységig is alkalmazhatók

A klasszikus rugós kapák az elmúlt 15 évben kissé háttérbe szorultak. A fő oka ennek a néhány oldalról túl gyorsan „divatjelenségnek” kikiáltott kompakt tárcsás boronák diadalmenete volt, ami a klasszikusnak számító kétsoros gépeket is szinte teljesen kiszorította a tarlóhántásból. A talajművelésben azonban alapjaiban is sok változás történt. Korábban egy eszköz elegendő volt a tarló feltöréséhez és a második tarlóhántáshoz – például a Lemken Smaragd –, így sok gazdaságban ma legalább két, a nagyobb gazdaságokban nem ritkán három vagy négy szántás nélküli talajművelésre használt eszköz is megtalálható a gépparkban.

Növekvő jelentőséggel bírnak ezen belül a nagy rugós fogú boronák és a rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok, amelyek a keret magasságától függően legfeljebb 10-22 cm mélységben dolgoznak, és hatékony alternatív megoldást vagy kiegészítést jelenthetnek a kompakt tárcsás boronák mellett. Mindenképpen érdemes tehát egy pillantást vetnünk erre a sokszínű piaci szegmensre – különösen a jelenlegi glifozát-vitát ismerve. Hiszen a mechanikai gyomirtásra a fogazott eszközök alkalmasabbak, mint a kompakt tárcsás boronák.

PORHANYÍTÁS ÉS SZELLŐZTETÉS

De mi az oka annak, hogy a tárcsák helyett rugós kapákat alkalmaznak? Nos, ez a termőhelytől és a gazdaság vezetőjének hozzáállásától függ.

­A kompakt tárcsás boronák szeletelik a talajt, ezért a tarackos gyöktörzsű gyomok szaporítójának is tekinthetők.

­Nedves körülmények között a tárcsákra kötött talajon sok föld tapadhat.

­Ha a talaj túl nedves, a kompakt tárcsás boronák tömörített zónákat (mint a simítókanállal elkent felület) hagynak maguk után.

­A kompakt tárcsás boronák porhanyító hatása annál rosszabb, minél kötöttebb és nedvesebb a talaj.

Ezzel ellentétben a rugós szerszámok néhány rendszerszintű előnnyel rendelkeznek. Az általuk keltett folyamatos vibráció következtében nagyon jól porhanyítanak, és kevésbé hajlamosak kenődés miatt tömörödött réteg létrehozására. A porhanyító hatás úgy jön létre, hogy a rugós boronafogak és kapák nem állandó sebességgel haladnak keresztül a talajon, mint a merev kapák. A talaj ellenállása miatt inkább hátrafelé kitérnek, míg a feszítő erő ezt az ellenállást le nem győzi, és a szerszámot masszívan előre gyorsítja. Az így keletkező szerszámsebességek a talajrögöket kisebb alkotórészekre zúzzák szét. Eközben a kisebb és nagyobb talajrögök is felgyorsulnak, az utóbbi súlyuknál fogva távolabbra repülnek, ezáltal inkább a talaj felszínére kerülnek. A fi nomabb talajszemcsék a nagyobb rögök alá és a rögök közötti résekbe kerülnek, ill. befedik a növényi maradványokat. Ennek eredményeként egy erózióval szemben védett talajfelszín alakul ki, miközben az alatta lévő csírázást segítő réteg a kihullott gabonaszemeknek és gyomnövénymagoknak nagyobb mennyiségű finomszemcsés földréteget biztosít, ami jól vezeti a vizet és hőt.

NÉGYSZÖGLETES PROFIL, VAGY LAPRUGÓ?

Először az elmélet: amikor rugós boronafogakról vagy kapákról beszélünk, akkor általában a klasszikus S-alakú szerszámokra gondolunk. Míg a nehéz kultivátorok (például az Amazone Centaur első generációja, a Bremer nehéz szántóföldi kultivátor, stb.) esetében ez négyszögletes profilú, addig a nagy rugós fogú boronák és a sekély szántóföldi kultivátorok esetében túlnyomórészt laprugós profilokat alkalmaznak. Ezek az alsó részen, a kapa fölött gyakran háromszög, vagy lekerekített V-alakúak, hogy a hajlított rész nagyobb merevséget érjen el, mert a vibrációs munka a szerszám fejrészében, vagyis a rugós szerszám felső részében történik.

A klasszikus felépítés úgy néz ki, hogy a rugós szerszám fejrésze a tartóelem vagy a gerendely fölött először a menetiránnyal szemben halad, mielőtt több mint 180 fokban hátrafelé és lefelé hajlik, majd függőlegesen visszafordulva újra kissé előre fordul.


ALTERNATÍVA: a rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok maximum 15-25 cm-rel mélyebben dolgoznak, mint a legtöbb kompakt tárcsás borona

 1. A rugós szerszámok munkahelyzetei: a kitéréssel nagyobb nyomaték keletkezik, ami a visszatéréskor egy kalapácshoz hasonlóan széttöri a talajrögöket
 2. Klasszikus felépítés tartóelemmel (A) és rugós fejrésszel (B). A fejrésztől a szélekkel megerősített szárhoz vezető átmeneti rész (C) és a merev lábrész a kapákkal (D)
 3. A rugós szerszámok erősségüktől függően maximum 10 cm (nagy rugós fogú boronák), 15-20 cm (rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok), vagy 25-30 cm (nehéz kultivátorok) mélységben tudnak dolgozni

Az előfeszítés növelése érdekében a rugós szerszám fejrészében megnövelhető a profi l keresztmetszete. Így egyrészt lapos profilhoz hasonló keresztmetszet jön létre, például a Kverneland Turbo vagy a Köckerling Vario esetében (itt a rugós szerszám feje és szára ráadásul két különálló, összecsavarozott elemből áll). Alternatív megoldásként egyes gyártók úgynevezett felső rugókat használnak, amelyek a fejrészben a tulajdonképpeni rugós boronafogat vagy kapát különálló elemként erősítik. Minél erősebb kialakítású a fejrész, annál nagyobb munkamélységben dolgozhat a szerszám. A nagy rugós fogú boronáknál az erősített fejrész jellemzően 70×12 cm-es, a sekély szántóföldi kultivátor esetében ez a méret akár 150×16 mm is lehet (pl. Köckerling Vario).

Néhány gyártó speciális, részben egyedülálló szerszámkialakításokat alkalmaz. A Väderstad a rugós szerszámai fejrészét például a Swift sekély szántóföldi kultivátor esetében felváltva a tartókeret előtt és mögött helyezi el, míg a fejrész 540 fokban meghajlított íves résből áll (1×360 fok+1×180 fok, tehát másfél fordulat), és a fogak a továbbiakban a keret alatt haladnak tovább. A váltakozó elrendezés miatt nagyobb az átömlés. A Ferox esetében a Väderstad a rugós szerszámok fejrészét következetesen a kereszttartó mögött helyezi el. A Horsch a féligfüggesztett Cruiser XL esetében a gerendely előtt elhelyezkedő fejrész ötletét ragadta meg, és fejlesztette tovább. Ennek különlegessége: a szerszámok a fejrész után nem a gerendely alatt, hanem felette vezetnek tovább. Ez a fejrész alatt több szabad teret és ezzel nagyobb átömlést biztosít a Cruiser XL számára. A rugós szerszámok így szokatlanul hosszú formájúak lesznek.

HATÁROK

A tarlóhántáshoz a hagyományos fogas boronák kevésbé alkalmasak, mivel a kisebb osztásköz és az alacsony keret miatt túl kevés átömlést biztosítanak. Ezenkívül a boronafogak gyakran túl gyengék ahhoz, hogy a szilárd, előkészítés nélküli talajba behatoljanak, és ott bírják a terhelést.

A nagy rugós fogú boronák fokozatos átmenetet képeznek a magágykészítésre használt speciális berendezések és a tarlóhántásra szánt kiegészítő eszközök között. Amennyiben a tarló és az aprított szalma nem túl hosszú, akkor a tarlóhántás nem okoz problémát. Szalmakupacok esetén előfordulhatnak eltömődések, míg a kompakt tárcsás boronák ezeken egyszerűen átgurulnak. Az eltömődés veszélye sekélyen végzett munka esetén is fennáll a keréknyomokban, ha a boronafogak nem érik el a földet, és csak a szalmát húzzák össze. Aki ezt az eszközcsoport használja tarlóhántásra, annak ügyelnie kell a szalma jó aprítási minőségére (ha a szalmát nem gyűjtik össze) és a nem túl hosszú tarlóra, hogy megakadályozza a mély keréknyomok kialakulását (széles gumiabroncsok, légnyomás, gumihevederes járószerkezet). A nagy rugós fogú boronák maximálisan lehetséges munkamélysége körülbelül 10-15 cm.

A sekély szántóföldi kultivátoroknak azonban alig van problémája az átömléssel repce- vagy gabonatarló művelésekor. Az átömlési magasság itt 50-80 cm, a szerszámsorok kialakítása tágasabb, és a szántóföldi kultivátor így hosszabb, mint a nagy rugós fogú boronák. A keret magasságától és boronafogak erősségétől függően mintegy 15 cm-es, néhány eszköz esetében, mint pl. a Köckerling Vario, a Kverneland Turbo vagy a Väderstad Swift, akár 20 cm-es maximális munkamélység is lehetséges. A kompakt tárcsás boronákkal összehasonlítva, amelyek néhány kivételtől eltekintve legfeljebb 12-15 cm mélységig dolgoznak, ez olyan előny, amit egyre több gazdálkodó értékel.

A nagy rugós fogú boronák és a legtöbb rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátor is használható agresszívebb aprítást végző, meredeken beállított keskeny kapákkal magágykészítésre szántóföldi kultivátor vagy eke után.

A KAPÁK HEGYE IS RÉSZT VESZ A KEVERÉSBEN

A rugós szerszámok optimális működéséhez legalább 12 km/h, vagy ennél nagyobb minimális sebesség elérése szükséges, a talajviszonyoktól és az egyéb használati feltételektől függően. A kapacsúcsokhoz különböző kialakítási lehetőségek állnak rendelkezésre. Tarlóhántáshoz általában a kb. 180-230 mm szélességű lúdtalp kapákat használják, a mélyebben végzett munkákhoz, 15 vagy 20 cm mélységig a gyártók többsége sekély szántóföldi kultivátorokhoz 100-120 mm-es keskeny kapákat, nagy rugós fogú boronák esetében kb. 60 mm szélességet, valamint kettős szív alakú vagy keményfém kapákat kínál. A kapaszélesség függ az osztásköztől és a kapák áteresztőképességétől.

A lúdtalp kapák természetes aláfogással rendelkeznek, ami javítja a talajba húzást. A keskeny kapák rontják a talajba húzást, és használatuk ezért inkább a második tarlóhántásra (tehát előre lazított talajhoz), vagy magágykészítésre ajánlott. A lúdtalp kapák és a keskeny kapák vegyesen is felszerelhetők (pl. a két első sor keskeny kapa, ami nagyobb átömlést biztosít, hátul pedig lúdtalp kapák sekélyen művelik a talajt).

LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

A felépítésüknek megfelelően a nagy rugós fogú boronák és a rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok alkalmazásának is megvannak a korlátai. A nagy mennyiségű szerves növényi maradvány, a hosszúra aprított és rosszul elterített szalma eltömődéseket okozhat, ahogy már említettük. Megdőlt gabona, zöld repceszárak és erősen gyomos állományok esetén a nagy rugós fogú boronákkal általában nem sokra megyünk – a sekély szántóföldi kultivátorok kialakítástól függően még el tudják végezni a munkát. Az áteresztőképesség nemcsak a keret magasságától vagy az átömlési magasságtól, hanem az osztástávolságtól, a soron belül a fogak távolságától, valamint a gerendely távolságától is függ. A nagy rugós fogú boronák piaca így legalább négygerendelyes, de néhány gyártó akár 9 gerendelyes gépet is kínál. Az osztástávolság átlagosan 15 cm, megfelelő számú sor esetén azonban 10 cm is lehet, anélkül, hogy fokozódna az eltömődés veszélye.

Ezenkívül a talajba húzás kemény, száraz talajok esetén korlátozott, itt a nehezebb gépek vannak előnyben. A növekvő talajellenállással, tehát kemény, száraz és kötött talajok esetén növekszik a teljesítményigény, ami a szerszámok kitérésén gyorsan észrevehető. Ráadásul az anyag kifáradása miatt idővel bekövetkezhet a rugós szerszámok törése, ez azonban a szerszámok formájától és az acél minőségétől is függ. Kialakításukból adódóan a kompakt tárcsás boronákhoz képest a nagy rugós fogú boronákkal valamivel rosszabb a növényi maradványok bekeverése, mivel ezeken néhány kivételtől eltekintve nincsenek terelőlemezek, így a hosszúra vágott tarlómaradványok és a szalmaszálak általában erőteljesebben a felszínre kerülnek. Tarlóhántáskor ez a hatás azonban kívánatos lehet a fenti eszközcsoportok használók körében, mert így nemcsak durvább, hanem szalmával intenzívebben fedett talajfelszín keletkezik, ami védettebb az erózióval és a párolgással szemben. Ugyanakkor ezt a szempontot figyelembe kell venni a második tarlóhántáskor és/vagy magágykészítéskor, valamint a vetéskor (a megfelelő vetéstechnika kiválasztása). A rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok terelőlemezekkel megfelelően felszerelve, nagy gerendelyszám esetén, a nagy rugós fogú boronákkal szemben, kukoricatarlón és zöld repcetarlón is jó, ill. nagyon jó szervesanyag-bekeverésre képesek.

RÖVID PIACI ÁTTEKINTÉS

A következő részben a nagy rugós fogú boronák és a rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok piaci szegmensének legfontosabb képviselőit mutatjuk be. A sekély szántóföldi kultivátor esetében általában gyakoribbak a nagyobb technikai különbségek, mint a nagy rugós fogú boronáknál, ahol a boronafogak erőssége, az átömlés és az osztástávolság a legismertebb modelleknél csak kis mértékben különbözik.

A rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok legfontosabb képviselői a következők:

­Farm: A gyártó programjában az Eurocult II modell hárompontos változatként 3,0-6,0 m, míg féligfüggesztett változatban 5,0-10,0 méter közötti munkaszélességgel szerepel. A 70×12 mm vastagságú rugós kapák 5 sorban, 13 cm-es osztástávolsággal helyezkednek el. Az átömlési magasság 59 cm, legfeljebb 18 cm munkamélység mellett. 100×14 mm-es, még erősebb kapákkal rendelkezik az Eurofl ex sekély szántóföldi kultivátor, amely 5 gerendelyes változatban, 16,5 cm osztástávolság és 70 cm átömlési magasság mellett 22 cm munkamélységig alkalmas a munkavégzésre. Hárompont függesztéssel 3,0-5,0 m munkaszélességben áll rendelkezésre.

­Agrisem: A Vibromulch sorozat 3,06,0 m közötti munkaszélességben három modellt kínál hárompontos függesztéssel, féligfüggesztett változatban pedig két modellt, 6,0 és 8,0 m munkaszélességgel. A munkagép 4 vagy 5 gerendelyes, 17 cm-es osztástávolsággal és 60 cm átömlési magassággal rendelkezik. A laprugós kapák vastagsága 70×12 cm.

­Bednar: A csehek 2017-ben az Agritechnica kiállításon mutatták be a Versatile VO sekély szántóföldi kultivátort. Ez 5 kapasorral rendelkezik, osztástávolsága 17 cm, 6,0 és 7,5 m munkaszélességben (féligfüggesztett) lesz kapható. Az S-alakú rugós kapák alternatívájaként Non-Stop spirálrugó túlterhelés elleni védelemmel rendelkező kultivátor kapák is rendelkezésre állnak.

­Dickson: Az osztrák gyártó az innovatív Variofi eld modelljükhöz rugós kapákat is kínál. Az osztástávolság egyedileg állítható. A fejrészben alkalmazott Flexcontrol csapszegbetétnek köszönhetően az előfeszítés növelhető.

 1. A rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok esetében sok különböző kapaváltozat található a piacon. A maximális munkamélység legfeljebb 20 cm, vagy valamivel több lehet
 2. Vannak olyan kapák, amelyek két részből állnak, mint itt a Köckerling Vario
 3. A féligfüggesztett Horsch Cruiser XL esetében a gerendely felett vezetett szerszámok nagyobb átömlést biztosítanak. Nyomással dolgozó vonóerő növelő is rendelkezésre áll, pl. a Kverneland Turbo T esetében is
 4. A Väderstad a rugós fogakat a Swift esetében felváltva a tartókeret előtt és mögött helyezi el, így a háromsoros gép hatsorossá alakul, nagyobb átömléssel


KAPATECHNIKA: a kettős szív alakú kapák jobb bekeverést biztosítanak, mint a lúdtalp kapák, és szinte ugyanolyan sekélyen dolgoznak

Kongskilde Vibro-Flex, rugós kapákkal ellátott klasszikus magágykészítő kultivátor nem kevesebb, mint 80 cm-es keretmagassággal

Minél több gerendely van, annál szűkebb a lehetséges osztástávolság jó átömlés esetén. Az elmunkáló tárcsák a bekeverést is javítják

­Expom: A Grom 4-gerendelyes konstrukcióval és 18,5-19,5 cm közötti osztástávolsággal még a sekély szántóföldi kultivátorok kategóriájába tartozik. A 35×35 mm vastagságú kapák 4 sorban helyezkednek el, a keret magassága 65 cm. 2,20-5,60 m munkaszélességben kapható, hárompont-függesztéssel.

­Horsch: A 4,80 és 6,0 m munkaszélességben kapható, hárompont-függesztésű Cruiser XL 4 gerendelyes, 15 cm-es osztástávolsággal és 60 cm-es átömlési magassággal rendelkezik. A szögletes profilú kapák (a spirálrugós FlexGrip kapák alternatívájaként) a gyártó adatai szerint 100 kg kioldóerővel rendelkezik. Az 5,0 és 6,0 m munkaszélességű, 6-gerendelyes féligfüggesztett Cruiser 5 XL és 6 XL 150 kg-os kioldóerővel ellátott új típusú rugós kapákat alkalmaz, amelyek a kereten átvezetve 10 cm-rel több átömlést biztosítanak (60 cm helyett 70 cm). Az osztástávolság a 6-gerendelyes konstrukció esetében ugyancsak 15 cm. A nyomással dolgozó vonóerő növelő mintegy 1200 kg további terhelést ad át a traktor hátsó tengelyére. Ezzel párhuzamosan a Horsch Tiger XL 6,0 és 7,50 m munkaszélességgel szerepel a programban. A rugós kapák 6 sorban helyezkednek el, az osztástávolság 16 cm.

Szakmai vélemények

Kiváló gyomirtó hatás disznóparéj ellenStefan Wetekam vegyes gazdaságot irányít Hessen keleti részén, és egy kollégájával együtt 120 hektár szántóterületet művel. A talajok agyagosak és részben nagyon sziklásak, kövesek, ráadásul nagy problémák vannak a disznóparéj rezisztenciával. „Eddig egy 3-gerendelyes szántóföldi kultivátorral dolgoztunk, amit azonban a nagyon sekély munkákhoz nem használtunk. A kompakt tárcsás borona nálunk nem jött szóba, mert a mélyebben végzett munkáknál nagyon nehéz vontatni, és csak maximum 12-15 cm mélyen tud dolgozni. Ráadásul a kompakt tárcsás boronák a mi talajainkon nem hatolnak a talajba, ha a föld nyáron kiszárad.

Véletlenül találtunk rá a 3,0 m széles Kverneland Turbo szántóföldi kultivátorra, amely egy közelben lévő kereskedőnél bemutató gépként állt. Lúdtalp kapákkal nagyon sekélyen tud dolgozni, a keskeny kapákkal viszont 25 cm mélységig is művelni tudjuk a talajt. Az előfeszített 100 lóerős teljesítménnyel jól elboldogulunk, 20 cmes munkamélységben dolgozva még mindig 15 km/h sebességgel tudunk haladni. A vibráló kapák nagyon hatékonyan porhanyítják a talajt, ráadásul a rögöket is nagyon jól összetöri a gép. A fi nomszemcsés talajnak és a nagyon jó visszatömörítésnek köszönhetően az árvakelés és a disznóparéj nagyon jól kicsírázik, és egy második művelési lépésben hatékonyan lehet ellenük védekezni. A stabil rugós fogak a kövek elől nagyon jól ki tudnak térni. A hidraulikus mélységállítás nekünk kötelező volt, a rugós takaróelemek még nedves körülmények között sem tapadnak.”

­Kerner: A svábok a Stratos sekély szántóföldi kultivátorhoz a merev kapák mellé 70×12 mm-es vastagságú rugós kapákat is szerepeltetnek a programban. A rugós kapák 4 sorban, 15 cm-es osztástávolsággal helyezkednek el, és a Hercules kapák (S-konstrukció) kb. 60 cm átömlési magasságot biztosítanak. Előművelő eszközként egy késes henger áll rendelkezésre, amelyet hullámos tárcsák követnek. A munkaszélesség (féligfüggesztett) 5,0-7,5 m, a hárompont-függesztésű változat fejlesztés alatt áll.

­Köckerling: A 8-gerendelyes Vario Exact kultivátor jelenleg kisebb reneszánszát éli. 13 cm-es osztástávolsággal 85 cm-es keretmagasság mellett, legfeljebb 20 cm maximális munkamélységig nagyon jól bekeveri a szerves maradványokat, de viszonylag nagy a vonóerőigénye. Opcionálisan hidraulikus vonóerő növelő kapható hozzá. A munkaszélesség 3,0-7,50 m, a mélységtartás hidraulikusan történik.

­Kongskilde/New Holland: A rugós kapákkal felszerelt kultivátorok között a 4-gerendelyes, 23 cm osztástávolsággal rendelkező Vibro Flex veteránnak számít. 2,50-4,0 m munkaszélességben kapható hárompont-függesztés esetén és 4,0-7,40 m közötti munkaszélesség áll rendelkezésre féligfüggesztett változatban. A keret magassága nem kevesebb, mint 80 cm. A Vibro Flex rugós kapák alternatívájaként Delta Flex spirálrugós túlterhelés elleni védelemmel rendelkező kapák rendelhetők is. Frontfüggesztéshez kapható egy 3,0 m szélességű változat kétsoros kivitelben.

­Kuhn: A Kuhn a Prolandert kínálja, 6,0 és 7,5 m munkaszélességben (mindkettő féligfüggesztett). A kapák 70×12 mm vastagságúak, osztástávolságuk 15,5 cm, 5 gerendelyes kivitelben kapható. A munkamélység hidraulikus beállítása az alapfelszereltséghez tartozik.

­Kverneland: A Turbo hárompont függesztésű változata 3,0-6,0 m munkaszélességű, a féligfüggesztett konstrukció pedig 6,50 és 8,0 m munkaszélességben kapható (lásd a gyakorlati tesztet a traction 2016/5 számában). A hárompont-függesztésű munkagépeknél a kapák 4 sorban helyezkednek el, a féligfüggesztett változat 5-gerendelyes. Az osztástávolság 19 cm, a keret magassága 72,5 cm. A féligfüggesztett modellek alapkivitelben az első támkerék által vezérelt hidraulikus vonóerő növelővel és dugaszolható távtartókkal ellátott, hidraulikus mélységállítással vannak felszerelve. A 200 kg-os kioldóerővel rendelkező S-alakú kapák (Refl ex kapák) helyett alternatív megoldásként 270 kg-os kioldóerővel rendelkező, laprugós C-kapák választhatók.

­POM: A Meteor 50×12 mm vagy 70×12 mm vastag rugós kapákkal rendelkezik, 3,0-6,0 m munkaszélességben (hárompont-függesztés). Az átömlési magasság 60 cm, az osztástávolság 15 cm (4-gerendelyes kivitel). A gerendelyek közötti távolság az első és a második sor között 50 cm, mögötte 58 cm.

­Regent: Az osztrák gyártó a Terrakan modellel egy kereken 15 cm-es osztástávolságú, 4-gerendelyes, rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátort kínál. A kapák 70×12 mm vastagságúak. A hárompont-függesztésű változat 3,0-tól 6,0 m munkaszélességben, a féligfüggesztett változat 5,0 és 6,0 m munkaszélesség áll rendelkezésre.

­Treffler: A 17,5 és 17,6 cm osztástávolságú, 4-gerendelyes precíziós kultivátor 3,0-7,2 m munkaszélességben áll rendelkezésre. A kapák viszonylag enyhe vibrációját nem az S-alakú rugós kapák vagy a négyszögletű profi l hozza létre, hanem az egyedülálló laprugós egységek. Opcionális kapható vonóerő növelő, ami akár 1500 kg extraterhelést is létre tud hozni a traktor hátsó tengelyén.

­Väderstad: A Väderstad ebben a szegmensben a Ferox és Swift sorozatot kínálja a programjában. A 4,0-8,70 m munkaszélességű, hidraulikus mélységállítással rendelkező Swift 20 cm mélységig tud dolgozni, és a kereszttartó előtt és mögött váltakozó elrendezésben speciális rugós kapákkal van felszerelve. Ez növeli az átömlést, mert mindössze három keresztrúddal 6-soros felépítés érhető el. Az osztástávolság 19,3 cm. A Swift nem rendelkezik beépített tömörítőhengerrel, hanem csak legyező alakú egyengető tárcsákkal és egyengető pálcasorral. A visszatömörítés érdekében a vonófejhez egy henger csatlakoztatható. A Ferox a több mint 3,0 m szállítás szélessége miatt jelenleg még nem kapható Németországban. Az 5, ill. 6 soros kialakítástól függően 11, vagy 12,3 cm osztástávolság lehetséges, az átömlési magasság 50 cm. A munkamélység hidraulikusan állítható.

A nagy rugós fogú boronák szegmensében a következő gyártókat és típusokat kell megemlíteni:

­Agro-Masz: A lengyelek programjában az APS- és APS Plus vonallal, 4-gerendelyes nagy rugós fogú boronák szerepelnek alacsony kerettel, 70×12 mm vastagságú boronafogakkal és 16,7 cmes osztástávolsággal, mintegy 13 cm munkamélységig.

­Bremer: Az Intensiv S sorozat négy darab hárompont-függesztésű eszközt foglal magában, 3,0-8,0 m munkaszélességgel, valamint kapható egy 8,0 m munkaszélességű féligfüggesztett változat. 13,5 cm-es vagy 12 cm-es osztástávolság választható. A négyszögletes acélból gyártott boronafogak öt gerendelyen   vannak elosztva, az átömlési magasság 55 cm. A 15, vagy 12 cm-es osztástávolsággal és 55 cm-es átömlési magassággal rendelkező Exklusiv és az Intensiv rugós fogú boronák a gyártó adatai szerint egyaránt alkalmasak az első tarlóhántásra. Ehhez azonban az opcionális, erősebb 60×12 mm, vagy 65×13 mm-es boronafogakat érdemes használni (alapfelszereltség: 45×12 mm).

Szakmai vélemények

A talaj jobban szárad

A Türingiában működő Neumark eG termelőszövetkezet 2013 óta dolgozik egy Köckerling Allrounder 1450 profi line modellel a tarlóhántáskor. Eközben a munkagép mintegy 12 000 hektárnyi területet művelt meg. Frank Hofmann, a földművelést irányító vezető nem akart a kötött, nehezen száradó talajokon kompakt tárcsás boronát használni. „Alkalmazásának határt szab a nedves szalma, de a 12 q/ha feletti hozamok is” – magyarázza Hofmann.

„A repcetarló nem okoz gondot mindaddig, amíg az állományok nem túl zöldek és gyomosak.” A napi teljesítmény kb. 180 hektár, ami lehetővé teszi számunkra, hogy gyakorlatilag kiválasszuk az alkalmazás feltételeit, és kevésbé optimális körülmények között nem kell a területre menni. Emellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a talaj jól tud szellőzni.” A munka minőségével Frank Hofmann nagyon elégedett. „Az Allrounder több szalma felvételére képes, mint egy kompakt tárcsás borona – jobban el is teríti. Az elülső két sort ezért lúdtalp kapákkal szereljük fel, a hátsókat pedig keskeny kapákkal. A gép így nem tép ki minden tarlómaradványt, de nem is ez a művelés célja. Az árvakelés és a gyomnövények magjainak csírázási aránya nagyon jó.” A tarlóhántás mellett a Neumark gazdaság az Allroundert magágy-előkészítésre is alkalmazza tavaszi árpa és borsó előtt.

­Brix: Az Unimax nagy rugós fogú borona négysoros, 15-15,8 cm osztástávolsággal. Négy darab hárompont-függesztésű modell fedi le a 3,0-6,0 m munkaszélességet. Az S-alakú boronafogak alapkivitelben 45×12 cm vastagok, opcionálisan 60×12 cm és akár 70×12 cm is rendelhető. Az átömlési magasság 60 cm. ­Einböck: Az osztrák gyártó Taifun elnevezésű modellje 2,50-12,0 m munkaszélességben kapható, és 4-gerendelyes, amelyhez 50×13 mm vastagságú, 52,5 cm átömlési magasságú, vagy 70×12 mm vastagságú, 58 cm átömlési magasságú Herkules szerszámok választhatók. Maximálisan mintegy 15 cm munkamélység érhető el vele. Az osztástávolság 15 cm, az első és a második sor között nagyobb a távolság, ami nagyobb átömlést biztosít.

­Güttler: A SuperMaxx (Bio és Culti változat) öt soros (a Bio 7 soros változatban is rendelhető) és 13 cm-es osztástávolsággal és 56 cm átömlési magassággal rendelkezik. Három darab hárompont-függesztésű változata van 3,0-5,8 m munkaszélességben. Az Salakú boronafogak 45×12 mm vastagságúak, túlterhelés elleni védelemmel rendelkező kettős laprugós megoldásúak. Nagyobb munkaszélességet és több átömlést kínál a SuperMaxx 7A sorozat, 9,0×12,0 m közötti munkaszélességben, valamint hét sor szerszámot, 13 cm-es osztástávolságban.

­Köckerling: A 4-gerendelyes Allrounder gépet a Köckerling univerzális kultivátorként hirdeti, felépítését tekintve azonban a nagy rugós fogú boronák kategóriájába tartozik. A classic változat hárompont-függesztésű eszközöket foglal magában, 3,0-6,0 m munkaszélességgel, a profi line sorozat féligfüggesztett gépeket tartalmaz, 6,0-14,5 m munkaszélességben. Az S-alakú boronafogak osztástávolsága munkaszélességtől függően 15-16,7 cm, az átömlési magasság 60 cm. A Hercules rugós boronafogak 70×12 mm vastagságúak. A második és a harmadik sor között mérhető 60 cm-es gerendelytávolság nagyobb, mint a többi sor közötti távolság (53 cm).

­Multiva: A fi nnek a Topline Super XL modellel egy rugós fogú nehéz boronát kínálnak 9-soros elrendezésben, szűk 10 cm-es osztástávolsággal. A boronafogak 65×12 mm vastagságúak, az átömlési magassága 50 cm.

­Saphir: Az Allstar Profi hárompontfüggesztésű változata 3,0-6,0 m munkaszélességű, a féligfüggesztett 8,0 m munkaszélességgel rendelkezik. 4-gerendelyes felépítésű, 15 cm-es osztástávolsággal. Alapkivitelben az S-alakú boronafogak 45×12 mm vastagságúak, opcionálisan 60×12 mm (Mammut boronafogak), vagy 70×12 mm (Hercules boronafogak, az AllStar 801 F Profi féligfüggesztett változatnál alapfelszereltség) vastagságú boronafogak is rendelhetők. ­Treffl er: A 2,0-6,5 m munkaszélességű Treffl er rugós fogú borona különlegesség. Elsősorban mechanikai gyomirtásra tervezték, például a szántóföldi kultivátor vagy a tárcsás borona után végzett második művelési lépésben, de tarlóhántáshoz is használható. A 9,7 cm-es szűk osztástávolság a 6-soros felépítése ellenére határértéket jelent, ez a maximális munkamélységre is vonatkozik. A nagyon rugalmas, lapos acélból készült rugós boronafogak után visszamaradó munkakép a szalmaterítő pálcasor és a nagy rugós fogú boronák közé sorolható.

Összegzés

A nagy rugós fogú boronák és a rugós kapákkal felszerelt sekély szántóföldi kultivátorok érdekes alternatívát jelentenek a kompakt tárcsás boronák helyett. A két eszköz szegmensének elkülönítése az átömlési magasság, a boronafogak és kapák erőssége és kioldó ereje, valamint az osztástávolság alapján történik. Ezek a tényezők határozzák meg a maximális munkamélységet és az eltömődés veszélyét. A sekély szántóföldi kultivátorok esetében található néhány egyedi kapafor ma a piacon, a nagy rugós fogú boronáknál a boronafogak kialakítása inkább klasszikus. Itt elsősorban a gerendelytávolság és a sorok száma különbözik. A nagy rugós fogú boronák nem alkalmasak kukoricatarló és a hosszú, zöld repcetarló intenzív művelésére; a sekély szántóföldi kultivátorok itt a kapák erősségétől függően még mindig jó, ill. nagyon jó teljesítményt nyújthatnak.

 1. Nagy rugós fogú boronák köztes növény vetésére szolgáló vetőgéppel tarlóhántáskor
 2. A nagy rugós fogú boronák fogai (a képen a Köckerling Allrounder) vékonyabbak, mint a sekély szántóföldi kultivátorok kapái
 3. A munkavégzés után a tarló alapvetően egyenetlen képet mutat, kisebb arányú a bekeverés, és a talaj jó vízfelvételi képesség esetén kiválóan tud szellőzni
 4. A szűk, 10 cm-es osztástávolság ellenére nagy átömlést biztosít a 9 soros Multiva Topline Super XL

Matthias Mumme

no