kutatás

Stabil fejlődés a mezőgazdaságigép-piacon a regionális szárazság ellenére
Engedje meg, hogy meg­hív­juk az AgroSt­ra­téga által szer­ve­zett orszá­gos felmérésre!A kérdőív a mező­gaz­da­sági ter­me­lést foly­ta­tók szak­mai infor­má­ció­szer­zési szo­ká­sa­i­val [...]